Kersttoespraak Gouverneur op 24 december 2018

Dit item is gearchiveerd op 21-01-2019.

ORANJESTAD - Op kerstavond, 24 december 2018 houdt de Gouverneur van Aruba Alfonso Boekhoudt zijn traditionele jaarlijkse kersttoespraak. 

De lokale televisiestations Canal 22, Diario TV-Canal 48 en Telearuba zullen dit speciaal programma om 20:00 uur (8.00 p.m.) uitzenden.

De hele gemeenschap wordt uitgenodigd om de kerstrede van de Gouverneur op maandag 24 december te bekijken.

Gouverneur van Aruba Alfonso Boekhoudt

Foto: ©Kabinet Gouverneur

De navolgende voorwaarden zijn op de foto’s van toepassing:

Het auteursrecht op de foto's in deze rubriek berust bij het Kabinet van de Gouverneur Aruba (KabGA) en wordt hier uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto’s te gebruiken ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden. Het KabGA behoudt zich echter het recht voor achteraf op te treden als de (wijze van) openbaarmaking van de foto naar KabGA-oordeel in strijd is met de Gouvernementele waardigheid, is te beschouwen als promotioneel gebruik (reclame) of gebruikt wordt met een ideëel oogmerk. Het KabGA reageert niet op vragen van derden of in bepaalde gevallen (juridische) stappen worden ondernomen.