Klimaatverandering: wat is het?

Dit item is gearchiveerd op 21-01-2019.

ORANJESTAD – De Directie Natuur en Milieu wenst de Arubaanse bevolking meer te informeren over klimaatverandering.

Wat is klimaatverandering? Wat veroorzaakt klimaatverandering en wat kunnen we doen op Aruba om de impact van klimaatverandering te verminderen.

De vaak gebruikte termen zoals koolstofdioxide, fossiele brandstof, methaan, stikstofoxide halocarbonzuren (CTC's, HFC's, PFC's) Zwavelhexafluoride kunnen voor velen verwarrend zijn, maar ze verwijzen allemaal naar de meest voorkomende besproken fenomenen: klimaatverandering.

Koolstofdioxide wordt geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen om elektriciteit te produceren maar ook door alle andere vormen van mechanisch gebruik van fossiele brandstoffen zoals ontbossing met zware machines. Menselijke activiteit draagt ​​ook bij aan de klimaatverandering met de uitstoot van broeikasgassen. Gassen die de zonnewarmte vasthouden, waardoor de temperatuur in de atmosfeer stijgt.

RaffinaderijLandbouw draagt ​​ook bij aan de klimaatverandering. Methaan produceert grote hoeveelheden Distikstofmonoksied dat vrijkomt bij het gebruik van meststoffen.

De veehouderij produceert 37% methaanemissie en 65% distikstofmonoksied. Terwijl de aandacht vooral uitging naar koolstofdioxide als zijnde de boosdoener, zijn methaan en distikstofmonoksied 30 keer schadelijker dan koolstofdioxide.

Klimaatverandering heeft invloed op de voedselproductie en zal in de toekomst alleen maar erger worden. Klimaatverandering veroorzaakt extreme weersperioden; droogtes zullen langer duren, terwijl orkanen sterker en groter worden. Door hogere temperaturen is het onmogelijk om enige voedsel in droge gebieden te produceren.

Volgens de Verenigde Naties zou 80% van de broeikasgassen tegen 2050 moeten worden verminderd om onder de gemiddelde temperatuurstijging van 2 graden Celsius te blijven.

Halocarbonzuren zijn kunstmatige chemicaliën en worden samen met zwavelhexafluoride uitgestoten door de industrie. Klimaatverandering zal wereldwijd gevolgen hebben voor het milieu, ook voor Aruba. Hoe sneller het klimaat verandert, hoe groter de risico's voor mogelijke rampen. De zeespiegel zal naar verwachting ergens tussen 9 en 88 cm stijgen tegen 2100, waardoor overstromingen op de lagere gebieden zullen ontstaan.

Luchtfoto Rooi Lamoenchi – Isla di OroEr zullen seizoenen zijn waar de temperaturen hoger zijn dan gebruikelijk met een hoger risico op stormen en orkanen. De aankomende effecten voor Aruba zijn overstromingen.

Dit zal vaker voorkomen als er niets gebeurt met de afvoer van regenwater. Stormen en tropical waves zullen toenemen in frequentie, terwijl orkanen ook sterker worden.

Hierdoor loopt Aruba gevaar, met name in de buurt van de aangelegde gebieden op de stranden en waar mangroves zijn verwijderd voor ontwikkeling.

De temperaturen zullen stijgen, met name in de buurt van de ontwikkelde gebieden in vergelijking met de groene gebieden.

Wat kunnen we doen om de gevolgen van klimaatverandering te helpen verminderen:

  • Bespaar energie door energiezuinige lampen en apparaten te gebruiken.
  • Rijd brandstofefficiënte auto's (promoveer carpool)
  • Eet minder vlees en meer groenten.
  • Behoud lokale flora en plant meerdere planten rond uw huis.
  • Overweeg uw elektrisch verbruik en stel nieuwe doelen om uw voetafdruk voor het komende jaar te verkleinen.

Ken uw carbon voetafdruk, gebruik de calculator voor CO2-voetafdruk op https://footprint.wwf.org.uk/.

Er zijn enkele nuttige tips op de site om u te helpen uw carbon voetafdruk te verkleinen op https://footprint.wwf.org.uk/tips

Directie Natuur en Milieu pleit ervoor dat de gemeenschap nadenkt en de nodige veranderingen doorvoert om zo min mogelijk invloed te hebben op de klimaatverandering. Het maakt niet uit hoe klein Aruba is, samen kunnen we een klimaatverandering tegen gaan.