Maximumprijzen 1 december 2018

Dit item is gearchiveerd op 30-12-2018.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend.

Ingaande 1 di december 2018 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten. De vastgestelde maximale verkoopprijzen zijn inclusief de BBO en de BAZV. Bij de kassa van de levensmiddelenzaak kan de BBO, BAVP en BAZV niet wederom berekend worden op de gereguleerde producten.

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel:  521-2400 toestel 251.

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst