Nachtdienst apotheken 2019

Dit item is gearchiveerd op 14-01-2019.

ORANJESTAD – Conform het Landsbesluit dienstregeling apotheken AB 1991 GT. No. 16, maakt Inspectie Volksgezondheid de nacht- en zondagdienstregeling voor 2019 bekend.

Hieronder vindt u een overzicht van de dienstdoende apotheken voor 2019.