Vacature Manager informatisering en automatisering bij de Griffie der Staten

Dit item is gearchiveerd op 27-03-2019.

ORANJESTAD – Bij de Griffie der Staten is er een vacature beschikbaar voor de functie van Manager informatisering en automatisering.

Meer informatie hiervoor kan men vinden in bijgaand document.