Verhoging loongrens per 1 januari 2019

Dit item is gearchiveerd op 21-01-2019.

ORANJESTAD- Het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid en de  Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) maakt bekend dat de loongrens voor de toepassing van de Arbeidsordening 2013 per 1 januari 2019wordt verhoogd.

Met ingang van 1 januari 2019 werd de factor voor het berekenen van de loongrens voor wat betreft de toepassing van de Arbeidsverordening 2013 verhoogd van 2.4 tot 2.5.
De loongrens wordt vastgesteld door het minimumloon te vermenigvuldigen met een factor van 2.5.

Minimumloon (Afl. 1.711,15) x factor 2.5 = Afl. 4.277,88

Dit houdt in dat werknemers met een maandelijks loon van Awg. 4.277,88   of   Awg. 49.281,12 per jaar of minder onder de bescherming van Arbeidsverordening 2013 vallen en recht hebben op de voorwaarden zoals opgenomen in deze landsverordening, onder andere maximale werktijden per dag en per week, rustdagen, betaling van overwerk en betaling van feest- of herdenkingsdagen.

Werkgevers worden verzocht om rekening te houden met deze verhoging die per 1 januari 2019 in werking treedt.