1663 aanvragen ontvangen voor de Salarissubsidie voor juni 2020

Dit item is gearchiveerd op 24-07-2020.

ORANJESTAD - Van de 3200 werkgevers die in aanmerking kwamen voor de salarissubsidie ​​voor de maand juni 2020, vroegen slechts 1663 de subsidie ​​aan.

Dat betekent dat voor de maand juni aan ongeveer 22.800 werknemers een gedeeltelijke salarisbetaling van in totaal 40,7 miljoen is gegarandeerd.

De SVb controleert alle Akkoordverklaring Vermindering Arbeidsomvang formulieren die de werkgevers deze maand moeten invullen en indienen. Het team zal contact opnemen met ongeveer 300 werkgevers die de formulieren incorrect en incompleet hebben ingevuld en hen de mogelijkheid bieden om de aanvragen te herstellen. Zodra dit proces is voltooid, zullen ze woensdag 24 juni 2020 beginnen met het overmaken van het geld aan alle werkgevers waarvan de aanvragen in eerste instantie correct waren, gevolgd door betalingen aan degenen die hun Akkoordverklaring Vermindering Arbeidsomvang moesten corrigeren.

De SVb herinnert alle werkgevers eraan dat het hun verantwoordelijkheid is om hun correcte bankgegevens bij de SVb te laten registreren. Indien de bankgegevens niet correct zijn geregistreerd bij de SVb, kunnen de betalingen onnodig worden vertraagd.

Om werkgevers te helpen met de gedeeltelijke salarisbetalingen, worden alle betalingen overgedragen als een vooruitbetaling op basis van het verlies aan inkomsten als gevolg van een daling van de omzet die de werkgever in de maand mei verwacht. Het daadwerkelijke inkomstenverlies wordt in de maand juni geverifieerd op basis van de daadwerkelijke verkoop en het subsidiebedrag vastgesteld.

Werkgevers die nog vragen hebben over het Salaris Subsidie ​​programma, kunnen hun vragen sturen naar het Service Center via e-mail loonsubsidie@svbaruba.org.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties