21 nieuwe digitale boeken in Papiamento

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2023.

ORANJESTAD - Het Taalproject van de Directie Onderwijs in Aruba (DEA) heeft 21 nieuwe digitale boeken voor kinderen in het Papiaments gepubliceerd op twee websites: www.papiamento.aw en www.ea.aw.

Daarnaast kunnen deze boeken worden gelezen op het digitale platform genaamd Storyweaver, waar verhalen online kunnen worden gelezen in meer dan 100 verschillende talen.

De vertaling van deze digitale boeken werd opnieuw uitgevoerd als onderdeel van het Taalproject in het Onderwijs, dat al 60 digitale vertalingen heeft gepubliceerd. In totaal heeft het Taalproject 81 digitale Storyweaver-boeken in Papiamento gepubliceerd. Deze boeken zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van de kleuterschool en de basisschool. Kinderen kunnen boeken lezen over uiteenlopende onderwerpen, zoals een beer die graag kleurt, een klein meisje dat leert balletdansen, een verjaardagsfeestje van een gorilla en nog veel meer!

Met deze publicaties wil het Taalproject het lezen en de taalontwikkeling onder kinderen in het Papiaments bevorderen, de moedertaal van de meerderheid van de kinderen in Aruba en de tweede taal van degenen die thuis een andere taal spreken.

Naast de eerder genoemde nieuwe publicaties heeft het Taalproject ook de meeste eerder gepubliceerde leesboeken van de Directie van Onderwijs gedigitaliseerd. Op dit moment zijn er 220 digitale boeken beschikbaar op www.papiamento.aw. Deze boeken zijn bedoeld voor verschillende leeftijdsgroepen, niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor tieners. Ze omvatten literaire en informatieve boeken, vertaalde werken en originele stukken van verschillende lokale auteurs.

Op www.papiamento.aw zijn de boeken onderverdeeld in leeftijdsgroepen, voor kinderen en voor tieners, met verschillende leeftijdscategorieën binnen elke groep. Deze categorieën dienen als gids/suggestie, en kinderen, ouders, leerkrachten of tieners zelf kunnen beslissen welke categorie het meest geschikt is voor het betreffende kind of de betreffende tiener.

Om de boeken voor kinderen te lezen, kunt u de volgende link bezoeken:

Om boeken voor tieners te lezen, kunt u hier terecht:

Het Taalproject wenst iedereen veel leesplezier!

Voor meer informatie over het Papiaments kunt u terecht op www.papiamento.aw en/of @PapiamentoAruba volgen op Facebook.

Lila leert fietsen  Digitale boek Kleur  Digitale boek Verjaardagsfeestje van Gorilla

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties