297 bedrijven hebben de eerste fase van de Aruba Health & Happiness Code (HH CODE) succesvol behaald

Dit item is gearchiveerd op 27-06-2020.

ORANJESTAD - Vorige week lanceerde de Aruba Tourism Authority (A.T.A.) de "Aruba Health & Happiness Code" (HH Code) in samenwerking met de Directie Volksgezondheid (DVG), het Ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport en strategische partners in de toeristische sector.

In totaal hebben 297 bedrijven de registratie en checklist in de eerste week succesvol voltooid en de eerste fase van het Aruba Health & Happiness Code (HH Code) -project met succes afgerond en zodoende het HH Code-zegel toegekend gekregen (Pre-Check zegel).

Bedrijven uit de 4 sectoren ‘Accommodatie’, ‘Detailhandel / Winkel / Supermarkten’, ‘Voedsel en dranken’ en ‘Food Trucks’ behoorden tot degenen die hun HH Code-zegel hebben ontvangen.

Aruba Health & Happiness Code (HH CODE)Al deze bedrijven zijn per e-mail op de hoogte gebracht dat ze met succes het HH Code-zegel hebben behaald en worden dringend verzocht te verifiëren dat ze inderdaad de kennisgevingse-mail hebben ontvangen, aangezien deze mogelijk in hun "junk e-mail" is beland.

Degenen die hun kennisgeving hebben ontvangen, kunnen hun Pre-Check-zegel ophalen bij de ATA. gebouw gelegen naast de Talk of The Town, vanaf vrijdag 29 mei 2020 tussen 8.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.

Bedrijven worden eraan herinnerd dat ze per e-mail 1 Pre-Check zegelsticker en een digitale Pre-Check-badge zullen ontvangen. Bedrijven moeten een kopie van de kennisgevingse-mail tonen bij het ophalen van hun Pre-Check-zegel en ondertekenen bij ontvangst van de sticker. Gegevens van de 297 bedrijven die de eerste fase van het HH-codeproces met succes hebben afgerond, worden overgedragen aan de DVG, die op haar beurt de tweede fase, locatie-inspecties, zal starten.

Er is geen gestelde termijn voor deze locatie-inspecties vanwege het grote aantal locaties die onverwachts zullen worden geïnspecteerd. De ATA zal echter de bedrijven promoveren die al een Pre Check-zegel hebben.

Daarnaast benadrukt ATA. dat de HH-code een verplicht zegel is en dat alle bedrijven er een moeten hebben. De uiterste datum voor bedrijven binnen de 4 aangekondigde sectoren om de registratie en checklist te voltooien is 31 mei 2020.

Binnenkort zullen andere sectoren worden opgenomen in het HH Code-project en zullen hetzelfde registratie- en checklistproces moeten doorlopen om het Pre-Check-zegel te behalen. Ga voor meer informatie over de HH-code en het registratieproces naar www.arubacovid19.org/ahhc of stuur een e-mail naar healthcode@aruba.com.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties