AAA bevestigt haar betrokkenheid bij de DCCA

ORANJESTAD - In de week van 10 juli 2023 bezochten de CEO van Aruba Airport Authority N.V., Joost Meijs, voorzitter van de Dutch Caribbean Corporation of Airports (DCCA) en mevrouw Joanne Christiaans, Program Manager, alle vijf zustereilanden in de Dutch Caribbean om de betrokkenheid van de DCCA nogmaals te bevestigen.

Samen met de luchthavenbeheerder en -operators van elk eiland werden bezoeken gebracht aan en gesprekken gevoerd met tal van belanghebbenden op elk eiland die betrokken zijn bij de luchtvaartindustrie.

CEO van Aruba Airport Authority N.V., Joost Meijs, voorzitter van de Dutch Caribbean Corporation of Airports (DCCA) en mevrouw Joanne Christiaans, Program Manager bezoeken alle vijf zustereilanden in de Dutch Caribbean. CEO van Aruba Airport Authority N.V., Joost Meijs, voorzitter van de Dutch Caribbean Corporation of Airports (DCCA) en mevrouw Joanne Christiaans, Program Manager bezoeken alle vijf zustereilanden in de Dutch Caribbean. Belangrijke partners zoals overheidsfunctionarissen, ministeries van Toerisme, toerismebureaus, burgerluchtvaartautoriteiten en luchtvaartmaatschappijen werden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen de DCCA, het werk dat tot nu toe is verricht en wat er nog op stapel staat. Korte termijn doelen en lange termijn doelen werden ook uitgebreid besproken met het oog op de komende DCCA Conferentie - A Flight to the Future die in november zal worden gehouden op Curaçao. Tijdens deze conferentie zullen drie belangrijke aankondigingen worden gedaan die de betrokkenheid van de DCCA bij het bereiken van het einddoel van meer betaalbare, efficiënte en duurzame inter-eilandverbindingen door middel van luchtvervoer verder zullen versterken.

"Als DCCA kijken we niet alleen naar de voordelen van onze inspanningen op de lange termijn, maar ook naar de voordelen op de korte termijn. Samen met onze belanghebbenden uit de sector zullen we stappen ondernemen om de luchtvaartverbindingen tussen de eilanden veel betaalbaarder te maken dan nu het geval is. Als groep moeten we een serieuze poging doen om de geldende tarieven voor luchtvaartmaatschappijen lager te maken en deze zoveel mogelijk te harmoniseren," aldus Joost Meijs. "We moeten op korte termijn investeren in deze inspanning en zullen genieten van de grote verkeersvolumes die dit in de toekomst zal creëren, wat op zijn beurt een zeer positieve sociale impact zal hebben voor alle betrokken eilanden."

CEO van Aruba Airport Authority N.V., Joost Meijs, voorzitter van de Dutch Caribbean Corporation of Airports (DCCA) en mevrouw Joanne Christiaans, Program Manager bezoeken alle vijf zustereilanden in de Dutch Caribbean. CEO van Aruba Airport Authority N.V., Joost Meijs, voorzitter van de Dutch Caribbean Corporation of Airports (DCCA) en mevrouw Joanne Christiaans, Program Manager, minister van Toerisme en Volksgezondheid, de heer Danguillaume Oduber, CEO van de Aruba Tourism Authority, mevrouw Ronella Croes, de minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken de heer Ursell Arends, en de directeur van de Directie Luchtvaart Aruba, de heer Edwin KellyDe DCCA had ook zeer positieve en ondersteunende vergaderingen op 18 en 19 juli met bestuurders van belangrijke belanghebbenden van Aruba, namelijk met de minister van Toerisme en Volksgezondheid, de heer Danguillaume Oduber, CEO van de Aruba Tourism Authority, mevrouw Ronella Croes, de minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken de heer Ursell Arends, en de directeur van de Directie Luchtvaart Aruba, de heer Edwin Kelly.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten presenteerden de DCCA partners een uitgebreide uiteenzetting van de huidige situatie bij de DCCA, inclusief de laatste strategische plannen en ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vliegen. Dit laatste vooral in het kader van het verduurzamen van de vliegverbindingen tussen de CAS en BES eilanden in Caribisch Nederland op de lange termijn. Ook de werkgroep die in het kader van de DCCA werkt aan een Joint Strategic Plan hiervoor, kwam uitgebreid aan bod.

CEO van Aruba Airport Authority N.V., Joost Meijs, voorzitter van de Dutch Caribbean Corporation of Airports (DCCA) en mevrouw Joanne Christiaans, Program Manager bezoeken alle vijf zustereilanden in de Dutch Caribbean. CEO van Aruba Airport Authority N.V., Joost Meijs, voorzitter van de Dutch Caribbean Corporation of Airports (DCCA) en mevrouw Joanne Christiaans, Program Manager bezoeken alle vijf zustereilanden in de Dutch Caribbean. De bezoeken aan de verschillende eilanden in de Nederlandse Cariben hebben de DCCA belanghebbenden nog dichter bij het bereiken van hun doelen gebracht. Door sterkere banden tussen de eilanden te bevorderen, baant de DCCA de weg voor een betere toekomst vol eindeloze samenwerkingsmogelijkheden.

Over de DCCA

De Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) is een samenwerkingsverband tussen alle zes Caribische luchthavens binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het doel van DCCA is het verbeteren van de algemene kwaliteit van elke individuele luchthaven door het faciliteren van wederzijdse assistentie en efficiënte uitwisseling van informatie, kennisoverdracht en het delen van expertise met als doel het behalen van schaalvoordelen. DCCA streeft ernaar om in de toekomst gerichte alternatieve luchttransportopties te presenteren om de connectiviteit tussen de Nederlandse Caribische eilanden te verbeteren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties