AAA geeft een presentatie over het verbeteren van de connectiviteit tussen de Caribische eilanden in het Koninkrijk aan de Minister voor Klimaat en Energie

ORANJESTAD - Afgelopen 11 mei heeft het management van Aruba Airport Authority NV (AAA) een presentatie gegeven aan minister Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie van de Nederlandse regering over hoe de luchtverbindingen tussen de eilanden verbeterd kunnen worden.

Minister Jetten werd vergezeld door de heer Hamza Kacha, Programma Manager Caribisch Nederland bij het Ministerie voor Klimaat en Energie , de heer Michiel de Graaf, Senior Beleidsadviseur/ Persvoorlichter en mevrouw Geraldine Ras beiden van de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba (VNO).

Bezoek minister Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie aan de Aruba Airport Authority NV (AAA) waar hij een presentatie krijgt over het verbeteren van de luchtverbindingen tussen de Caribische eilanden in het Koninkrijk.Tijdens de bijeenkomst gaf de CEO van AAA, de heer Joost Meijs, een uitgebreide uiteenzetting over de huidige stand van zaken bij de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) met betrekking tot de strategische plannen en ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vliegen. Dit laatste vooral in het kader van het verduurzamen, efficiënter en goedkoper maken van de vliegverbindingen tussen de CAS- en BES-eilanden in het Caribisch gebied op korte en lange termijn. Ook de werkgroep, die in het kader van de DCCA werkt aan een gezamenlijk strategisch plan hiervoor, kwam uitgebreid aan bod.

Minister Jetten heeft op zijn beurt zijn visie gegeven op de kansen van elektrisch vliegen voor het Caribische deel van het Koninkrijk en op de enorme mogelijkheden die er zijn als alle overheden, autoriteiten en luchtvaartpartijen goed samenwerken.

"De uitwisseling van informatie over lopende projecten, plannen en ontwikkelingen op de eilanden en in Nederland was op meerdere terreinen uiterst leerzaam, nuttig en verhelderend. De contacten die nu zijn gelegd zullen goed van pas komen bij de uitrol van het gezamenlijk strategisch plan ter verbetering van de verbindingen tussen de eilanden. Dit plan wordt naar verwachting in oktober van dit jaar opgeleverd", aldus de heer Joost Meijs, CEO AAA.

Logo Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA)Over de DCCA

De Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) is een samenwerkingsverband tussen alle zes Caribische luchthavens binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het doel van DCCA is om de algemene kwaliteit van elke individuele luchthaven te verbeteren door wederzijdse assistentie en efficiënte uitwisseling van informatie, kennisoverdracht en het delen van expertise te faciliteren met als doel schaalvoordelen te behalen.

DCCA streeft ernaar om in de toekomst gerichte alternatieve luchtvervoersopties voor te stellen om de connectiviteit tussen de Nederlandse Caribische eilanden te verbeteren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties