Aanvraag voor financiële steun voor kleine en middelgrote bedrijven voor het laatste kwartaal van 2020

ORANJESTAD - De SVb wil kwalificerende midden- en kleinbedrijven (MKB) voor de financiële steun voor het laatste kwartaal van 2020 eraan herinneren dat zij het online aanvraagformulier op het digitale webportaal dienen in te vullen om de fondsen voor de maanden oktober, november en december 2020.

Betalingen van de financiële steun zijn niet vanzelfsprekend en een nieuwe aanvraag is nodig om deze steun te ontvangen. Om de financiële steunfondsen te ontvangen, moet elk bedrijf aan de volgende eisen voldoen:

  1. Dient ingeschreven te staan ​​bij de SVb met minimaal 1 medewerker en maximaal 50 medewerkers.
  2. Alle medewerkers dienen op 15 maart 2020 ingeschreven te zijn bij de SVb.
  3. Het bedrijf is op 15 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Aruba (zij die niet wettelijk verplicht zijn zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel zijn uitgesloten van deze verplichting)
  4. Het bedrijf is op 15 maart 2020 ingeschreven bij de Belastingdienst en heeft een persoonsnummer.
  5. Het bedrijf is up to date met de maandelijkse BBO-aangiften (tot en met september 2020)
  6. Het bedrijf verwacht een omzetverlies van minimaal 25% voor de maand oktober, november en december 2020.
  7. De onderneming is gevestigd op Aruba
  8. Het bedrijf is niet failliet;
  9. Het bedrijf wacht niet op een gerechtelijk vonnis op een verzoek om surseance van betaling
  10. De financiële ondersteuning van Awg 4000, - maakt geen deel uit van de omzet van het bedrijf.

De aanvraag voor het financiële fondsen voor het laatste kwartaal van 2020 is mogelijk vanaf maandag 12 oktober 2020 tot en met vrijdag 16 oktober 2020 om 23:59 uur.

Het aanvraagformulier is beschikbaar op de digitale webportal MiSVb van elk bedrijf.

Bedrijven moeten hun inloggegevens gebruiken om toegang te krijgen tot de webportal MiSVb, het aanvraagformulier zoeken, het formulier in te vullen en op “aanvraag indienen” te klikken.

Nadat het aanvraagformulier is ingediend, kan het niet meer worden bewerkt. Bedrijven hebben maar één kans om hun aanvraag voor het financiële steunfonds in te dienen. Nadat de aanvraag is goedgekeurd door de SVb, wordt het geld overgemaakt op de opgegeven bankrekening.

Middelgrote en kleine bedrijven die meer informatie en / of hulp nodig hebben bij het aanvraagformulier voor de financiële hulpfondsen, kunnen contact opnemen met de helpdesk via e-mail helpdeskmkb@svbaruba.org.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties