Aanvulling op het verzoek om blijk van belangstelling voor een volgsysteem voor gedetineerden voor Korrektie Instituut van Aruba (KIA)

Dit item is gearchiveerd op 25-03-2020.

ORANJESTAD - Ingevolge het verzoek om blijk van belangstelling, is er een verzoek binnengekomen voor aanvullende informatie, welke tezamen met de antwoorden daarop, hierbij worden verspreid als een aanvulling op het verzoek om blijk van belangstelling.

Meer informatie is te verkrijgen op het aangehechte document.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties