Afmaakhok getransformeerd in "Dog Control Center"

Dit item is gearchiveerd op 13-03-2020.

ORANJESTAD- Na vele maanden van voorbereidingen is de bouw eindelijk begonnen met het transformeren van wat nu bekend staat als een afmaakhok in een hondencontrolecentrum.

Deze transformatie wordt uitgevoerd op basis van het multidisciplinaire plan om het probleem van zwerfhonden aan te pakken, gemaakt met de inbreng van veel belanghebbenden.

Binnenkort zal een datum aan de belanghebbenden worden aangekondigd voor de presentatie van de volgende fasen van het nationale plan om het probleem van zwerfhonden op Aruba het hoofd te bieden. De voorzitter van het "actiecomité" zei dat het hondencontrolecentrum officieel in zijn nieuwe vorm zal worden ingehuldigd zodra de basisbehoeften zoals water en hondenvoer aanwezig zijn.

Huidige situatie

Het is geen geheim dat veel mensen op Aruba, gedurende de afgelopen 40 jaren, hun ongewenste huisdieren hebben afgezet bij de faciliteit die beter is bekend als Afmaakhok. Niet-geadopteerde huisdieren worden geëuthanaseerd door de veterinaire dienst (een overheidsdienst die onder de Directie Volksgezondheid ressorteert). De behoefte aan euthanasie is te wijten aan de geringe belangstelling voor adoptie van katten of honden. Promotie voor adoptie van huisdieren is onderdeel van het nationale plan om de adoptie van ongewenste huisdieren te stimuleren.

Grafische weergave ongewenste dieren door de Veterinaire dienst geëuthanaseerd 1994 – 2018

Hondenwet

Deze wet werd in januari 2015 ingevoerd, maar werd slecht gehandhaafd waardoor deze minder effectief werd. Dit nationale plan legt meer de nadruk op deze wet en de regering heeft grote stappen gezet door een bewaarplaats te creëren voor de ongewenste huisdieren zoals vermeld in de Hondenwet (Hondenverordening). Een meer holistische benadering was de reden voor de veranderingen in de hondenwet. De conversie van de Afmaakhok in een hondencontrolecentrum zou het huidige beeld moeten elimineren dat het een locatie is waar huisdieren worden gedood. Alle ongewenste huisdieren worden behandeld volgens de wet.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties