Alcoholische dranken zijn verboden op openbare plaatsen en openbare wegen

ORANJESTAD - Met als doel de verdere verspreiding van Covid19 tegen te gaan, kondigt het Crisis Team de gemeenschap aan dat het door middel van een nieuwe Ministeriële Regeling (AB2021No.51) verboden is om alcohol te consumeren of in het bezit te zijn van alcoholverpakkingen in welke vorm dan ook in het openbaar of op de openbare weg, in motorvoertuigen, langs de wegen of op het strand en of op parkeerplaatsen.

Overtreders krijgen een boete en het voertuig kan in beslag worden genomen. Het is ook verboden om thuis sociale evenementen (feesten) te houden. De Taskforce Crisisteam en Politie houden extra toezicht en zullen niet aarzelen om in te grijpen. Het Crisisteam herinnert iedereen er ook aan dat het gebiedsverbod nog steeds van kracht is en dat na 19.00 uur niemand meer op het strand of openbare parkeerplaatsen mag komen. Bar-restaurants moeten te allen tijde voldoen aan de veiligheidsprotocollen, inclusief sociale afstand, beperkt aantal gasten per tafel en het toegestane aantal gasten binnen en buiten op hun locatie. Elke inrichting is verantwoordelijk voor de eigen handhaving van de veiligheidsprotocollen.

Nu zou elke burger echt zijn beslissingen moeten overwegen om te voorkomen dat ze besmet raken met het virus, aangezien het ziekenhuis relatief vol is en steeds meer patiënten met Covid- 19 gerelateerde complicaties op worden genomen. Er is nog een klein aantal bedden beschikbaar op de IC-afdeling. Het gedrag van elk individu is de belangrijkste factor om de verspreiding van het virus naar anderen te voorkomen, zoals uw collega's, familie enz. Beperk uw uitstapjes, leef alle hygiëneprotocollen na en respecteer de maatregelen. Lees de actieve maatregelen op www.arubacovid19.org

Artikel 7.2 AB2021No.51

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties