Arbeidskrachtenenquête 2021

Dit item is gearchiveerd op 27-11-2021.

ORANJESTAD - Op 1 november 2021 organiseren de Directie Arbeid en Orgnisatie (DAO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Bank van Aruba (CBA) de 11e Arbeidskrachtenenquête (EFL2021).

Het doel van de EFL 2021 is om een ​​overzicht te krijgen van de arbeidsmarkt op Aruba.

Een van de belangrijkste doelstellingen is het meten van de werkloosheid op Aruba. De verzamelde informatie zal andere belangrijke kenmerken en indicatoren van de arbeidsmarkt bepalen die nodig zijn voor een meer diepgaande analyse van de arbeidsmarkt, zoals de participatiegraad en het opleidingsniveau van de werknemers. De data en trends zijn bedoeld voor beleidsbepalende personen zoals de overheid, onderzoekers en ondernemers die dit gebruiken om arbeidsmarktbeleid te verbeteren of te verfijnen.

Hoe kan ik je helpen?

EFL 2021 zal online en telefonisch worden gehouden, op dezelfde manier als de Censo2020 werd gedaan.

Voor de EFL2021 kiezen ze een steekproef van willekeurige adressen uit heel Aruba die hebben deelgenomen aan de Censo2020 en die hebben aangegeven in toekomstig onderzoek met het CBS te willen blijven samenwerken. Deze groep krijgt in de loop van deze week een e-mail van het CBS met de informatie over het onderzoek. Op 1 november 2021 ontvangen zij de link om de vragenlijst online in te vullen. De vragenlijst bevat een aantal basisvragen voor iedereen in het huishouden, maar de meeste vragen worden gesteld aan personen ouder dan 15 jaar. Volgens de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) worden alleen personen ouder dan 15 jaar beschouwd als de beroepsbevolking van een land. De organisatoren roepen iedereen ouder dan 15 jaar die wordt benaderd op om deel te nemen aan deze poll, de online vragenlijst in te vullen en/of alle vragen telefonisch te beantwoorden.

De beroepsbevolkingspeiling geeft een overzicht van de arbeidssituatie van iedereen ouder dan 15 jaar, werkend of werkloos of niet actief op de arbeidsmarkt.

Beroepsbevolkingspeiling 2021

Er zal een hulplijn beschikbaar zijn om alle vragen telefonisch te beantwoorden, inclusief hulp bij het invullen van de vragenlijst. De hulplijn is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 20:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 18:00 uur op +297 5247433 (vraag naar het team van de EFL 2021).

Als de telefoonlijn bezet is, moet u erop aandringen en opnieuw proberen totdat u bent verbonden met een medewerker. Of stuur een e-mail naar LFS2021@cbs.aw met uw vragen of vraag een telefonische afspraak aan om de vragenlijst in te vullen.

Privacy

Alle informatie wordt anoniem verwerkt en alleen als bijlage gepubliceerd. Uw privacy wordt gewaarborgd door DAO, CBS en CBA.

Uw informatie helpt om een ​​beter beeld te krijgen van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt op Aruba.

Daarom is jouw bijdrage aan de EFL 2021 essentieel.

Wij danken u voor uw deelname aan de EFL 2021. Voor meer informatie over deze Beroepsbevolkingspeiling 2021 kunt u vanaf 1 november 2021 contact opnemen met het CBS op 524 7433.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties