Archeoloog Harold Kelly geselecteerd voor de doctoraat/promovendus

Dit item is gearchiveerd op 16-08-2021.

ORANJESTAD - Onlangs heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) drs. Harold Kelly geselecteerd als promovendus in Archeologie in het multidisciplinaire programma getiteld; Eiland(er)s aan het roer”.

Deze kans kan duurzame oplossingen creëren en wijzen op maatschappelijke aanpassingen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Gebouw Nationaal Archeologisch Museum Aruba (NAMA)Na het indienen van het onderzoeksvoorstel en een interview met de selectiecommissie van NWO is de heer Harold Kelly geselecteerd om het promotietraject te starten. Daarnaast is drs. Sharelly Emanuelson van Curaçao en drs. Lysanne Charles van Saba werden beiden geselecteerd voor het PhD-programma.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door NWO. Gastheer van dit programma is het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkskunde en de Universiteit van Sint Maarten. De academische partners zijn de Universiteit van Amsterdam, Leiden, Utrecht, Delft, Twente, Rotterdam, het District of Columbia (VS), Institute of Social Studies (Den Haag) en de University of the West Indies.

Archeoloog Harold KellyHet hoofddoel van het onderzoeksprogramma is het onderzoeken van de innovatieve tools en praktijken die nodig zijn om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Het dient ook om de effecten van klimaatverandering die de bevolking van Caribisch Nederland raken, tegen te gaan. Wetenschappelijk zal het onderzoeksprogramma bijdragen aan meer kennis over de impact van klimaatverandering, gebaseerd op de manier waarop de Nederlands-Caribische eilanden hiermee omgaan op materieel, sociaal en mentaal gebied.

Een vernieuwend aspect van het programma is het onderzoek naar de maatschappelijke adaptatie om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Het onderzoek zal worden gedaan door een team bestaande uit professionals op vele gebieden zoals archeologie, (paleo)ecologie, (paleo)etnobotanisch, antropologie, beeldende kunst, landschappelijke kunst, politieke wetenschappen, stedenbouw en planning, overheid en politicologie, recht, architectuur en burgerlijk ingenieur.

Het onderzoeksprogramma bestaat uit 5 gebieden en heeft een looptijd van 5 jaar. Het onderzoek zal worden gedaan op PhD-niveau en Postdoctoraatsniveau.

In totaal zullen 5 promotieonderzoeken gericht zijn op archeologie, antropologie, ethno-architecture engineering, ethno urban engineering, overheid en management development.

Archeoloog Harold Kelly zal zich volgens de archeologische gegevens richten op het identificeren van de sociale aanpassing om de effecten van de opwarming van de aarde, orkanen en tsunami's, vanaf de eerste bewoners tot nu, tegen te gaan.

Klimaatverandering, orkanen en tsunami's zijn geen recente fenomenen. Sinds de allereerste verkenning en bewoning in het Caribisch gebied, ongeveer 8000 jaar geleden, hebben eilandbewoners de bovengenoemde verschijnselen ervaren.

Gebouw Nationaal Archeologisch Museum Aruba (NAMA)

De Caribische eilandbewoners moesten zich samen en continu aanpassen aan deze klimaatveranderingen die hun eiland en bronnen zoals voedsel en water beïnvloedden of bedreigden. De tijd heeft bewezen dat de eilandbewoners vanaf het allereerste begin veerkrachtig waren en altijd de vele obstakels hebben overwonnen. Kelly’s onderzoek zal plaatsvinden in Caribisch Nederland, op Aruba, Bonaire en Sint Maarten. Veldbevindingen, opgravingen, oppervlakteboringen en gespreksgegevens worden verzameld. Een belangrijk aspect van het onderzoek is de betrokkenheid van de bevolking bij het onderzoeksproces.

De bevindingen van het onderzoek van archeoloog Kelly zullen een aanvulling zijn op en bijdragen aan het onderzoek van de vele andere disciplines die deel uitmaken van het totale programma.

Dit zal gezamenlijk helpen bij het ontwikkelen van duurzame en innovatieve oplossingen om de Nederlandse Caribische eilandbewoner uit te rusten met de juiste tools en praktijken om veerkrachtiger te worden en zich voor te bereiden op toekomstige effecten van klimaatverandering.

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur mr. Xiomara Maduro wenst de heer Kelly van het Nationaal Archeologisch Museum veel succes met deze mogelijkheid om wetenschappelijk te studeren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties