Aruba bereikt automatische uitwisseling van financiële informatie

Dit item is gearchiveerd op 03-12-2023.

ORANJESTAD - Aruba heeft wederzijdse automatische uitwisseling van financiële informatie bereikt in belastingzaken na goedkeuring van het Global Forum.

Dit betekent dat de Belastingdienst (DIMP) nu veilig fiscale informatie kan uitwisselen met andere landen.

Het Global Forum over Transparantie en Informatie-uitwisseling voor Belastingdoeleinden is het belangrijkste internationale orgaan dat werkt aan de implementatie van wereldwijde normen voor transparantie en uitwisseling van belastinginformatie over de hele wereld. Het voornaamste doel van het Global Forum is belastingontduiking bestrijden en internationale belastingtransparantie bevorderen.

Global Forum over Transparantie en Informatie-uitwisseling voor Belastingdoeleinden evenement.Dit wordt bereikt door de evaluatie en supervisie van de implementatie van internationale normen voor de uitwisseling van informatie over financiële rekeningen volgens de Common Reporting Standard tussen lidstaten. Aruba heeft zich in 2018 gecommitteerd aan de implementatie van de Standard voor Automatische Uitwisseling van Financiële Informatie (AEOI-standaard) voor belastingzaken. Naar aanleiding van het werk van Aruba om gegevensvertrouwelijkheid en -beveiliging te verbeteren, heeft een team van het Global Forum onlangs geëvalueerd en geconcludeerd dat Aruba voldoet aan de vereisten en de nodige maatregelen neemt om wederzijdse uitwisselingen te activeren.

Als gevolg hiervan wordt Aruba beschouwd als een geschikte partner onder de AEOI-standaard, waardoor het informatie kan ontvangen van andere lidstaten volgens de AEOI-standaard, die ook wordt gebruikt voor uitwisselingen in overeenstemming met transparantienormen met betrekking tot BEPS ("Actie 13 Landenrapportage per land" en "Actie 5 Transparantiekader").

Aruba hecht veel belang aan informatieveiligheid omdat dit het vertrouwen van het publiek opbouwt en ook de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van het financiële systeem van het eiland beschermt.

Aruba tevens erkent het belang van gegevensvertrouwelijkheid en bescherming en streeft ernaar robuuste maatregelen voor informatieveiligheid te implementeren en te handhaven om de vertrouwelijke informatie van belastingbetalers te beschermen, met als doel een betrouwbare partner te zijn in het proces van het uitwisselen van belastinginformatie met andere landen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties