Aruba Cybersecurity Centre of Excellence

ORANJESTAD - SETAR werkt al vele maanden aan een belangrijk project om haar portefeuille en de economie van Aruba te diversifiëren; Expertisecentrum voor cyberbeveiliging (CCoE).

De CCoE wordt opgericht samen met een strategische partner en expert de heer Paul Eelens en een Nederlands bedrijf.

De minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer Geoffrey Wever, als vertegenwoordiger van de regering als enige aandeelhouder van SETAR, ontving een presentatie van het CCoE-bedrijf over geavanceerde cyberbeveiliging.

"Ik ben er erg trots op dat SETAR deze stap heeft genomen en bijdraagt aan de diversificatie van onze economie maar ook aan de versterking van de kenniseconomie. De CCoE heeft de potentie om service te exporteren in de regio en het is onze ambitie dat de CCoE een regionale speler wordt" , aldus minister Wever.

Presentatie Aruba Cybersecurity Center of ExcellenceDe realiteit van de digitale wereld van vandaag is dat digitale systemen een cruciale rol spelen in ons dagelijks leven. We zijn afhankelijk van technologie om te communiceren, zaken te doen, voor onderwijs, gezondheidszorg, amusement enz. Maar de afhankelijkheid maakt ons ook kwetsbaar voor cyberaanvallen, datalekken en andere beveiligingsbedreigingen.

De digitale wereld is complex en dynamisch. Terwijl nieuwe technologie toeneemt, nemen ook nieuwe beveiligingsuitdagingen toe. Hackers en digitale criminelen zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om digitale systemen te doorbreken en te infiltreren. Ze stelen gegevens en kritieke informatie ('datalek') of kapen gegevens en gevoelige informatie met behulp van 'ransomware' in verschillende vormen van oplichting.

Phishing-zwendel, malware, DDoS en andere methoden die door cybercriminelen worden gebruikt, nemen drastisch toe en de gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn en verwoestende financiële verliezen veroorzaken, maar ook de reputatie van entiteiten schaden. Ze kunnen ook een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid en levens kosten.

Wereldwijd is cyberbeveiliging een groeiend probleem en heeft het gevolgen voor allerlei soorten organisaties en individuen over de hele wereld. De berekende kosten van cybercriminaliteit kosten de wereldeconomie elk jaar meer dan 1 miljard dollar en dit bedrag zal naar verwachting alleen maar toenemen. De groei van connectiviteit in het digitale systeem, het belang van Internet of Things (IoT) en de uitgebreide acceptatie van Cloud Computing en andere trends vergroten de kansen op criminele cyberaanvallen alleen maar.

Cybersecurity is een prioriteit geworden voor de overheid, bedrijven en particulieren.

De deelname van SETAR aan CCoE is een belangrijke stap voor de bescherming van digitale activa op Aruba, inclusief de kritieke IT-infrastructuur van de overheid, infrastructuur en bedrijven. We moeten het beveiligingsniveau dringend verhogen om criminele infiltratie met alle gevolgen van dien, zoals systeemonderbreking of gegevensverlies, te voorkomen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties