Aruba heeft een wet die het gebruik van tabaksproducten beperkt

ORANJESTAD - Onlangs heeft de Staten van Aruba de Landsverordening beperking gebruik tabaksproducten goedgekeurd. Deze wet reguleert en beperkt het gebruik van tabaksproducten, met name sigaretten, om de kwaliteit van leven en de levensduur op de lange termijn te verhogen.

Deze wet is van essentieel belang voor de volksgezondheid. Het gebruik van sigaretten is niet alleen gevaarlijk voor rokers, maar ook voor personen die samenwonen met of voortdurend in de buurt zijn van personen die roken, namelijk meeroken. Op Aruba rookt 12,6% van de bevolking van 20 jaar en ouder. Studies tonen aan dat het gebruik van sigaretten de risico's op niet-overdraagbare ziekten verhoogt. Dit zijn longkanker, keelkanker, COPD, hartziekten, diabetes type 2, obesitas, en nog veel meer. Daarom is de invoering van deze wet op Aruba van essentieel belang voor de gezondheid van onze gemeenschap.

Roken is schadelijk voor de gezondheid.Roken en de gevolgen voor de gezondheid zijn een probleem over de hele wereld. Verschillende landen proberen het te beperken en te reguleren. Aruba en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), volgen de "Best Buy" strategie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2020 hebben ze een Nationaal Preventieplan gemaakt om niet-overdraagbare ziekten (NOZ's), zoals kanker, diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en obesitas, terug te dringen. Een essentieel punt in het plan om te helpen bij de preventie van NCD's is de invoering van een wet om het gebruik van sigaretten te reguleren en te beperken. 

Nu de wet is goedgekeurd, volgt het proces van uitvoering en toezicht op de wet.

De wet wordt van kracht op 1 januari 2022, met een overgangsperiode om sigarettenrokers, de handel en de gemeenschap de gelegenheid te geven zich aan de nieuwe wet aan te passen. Na de overgangsperiode zullen de met het toezicht belaste departementen beginnen met de controle op de uitvoering en kunnen e zo nodig boetes uitdelen voor niet-naleving. De Directie van Volksgezondheid zal in de komende weken informatie blijven verstrekken over de inhoud van de wet, de uitvoering ervan en het toezicht erop.

Met de invoering van deze wet zet de volksgezondheid een enorme stap in preventie en naar een gezondere toekomst. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties