Aruba organiseert de Comprehensive Disaster Risk Management, and Financial Resilience Workshop voor overzeese landen en gebieden in het Caribisch gebied

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2022.

ORANJESTAD - Aruba is gastheer van de Comprehensive Disaster Risk Management, and Financial Resilience Workshop voor overzeese landen en gebieden in het Caribisch gebied, georganiseerd door de Wereldbank en de Europese Unie.  

Deze workshop gaat in op de financiële paraatheid van landen voor mogelijke natuurrampen.

Comprehensive Disaster Risk Management, and Financial Resilience Workshop for Overseas Countries and territories in the Caribbean’.De inauguratieceremonie op 1 november 2022 werd bijgewoond door onder meer de premier van Aruba mevrouw Evelyn Wever-Croes, minister Geofrey Wever van Economische Zaken en Duurzame Ontwikkeling, Statenleden, de heer Federico Baechi, mevrouw Mary Boyer en de heer David Sislen van de Wereldbank, de heer Isaac Anthony en mevrouw Elizabeth Emanuel van de Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF SPC) en mevrouw Layla El Khadraoui, delegatielid van de Europese Unie in Guyana, vertegenwoordigers van het regionale RESEMBID-programma en vertegenwoordigers van het Caribisch gebied OCT .

In haar openingstoespraak verklaarde de premier hoe belangrijk het is voor de kleine eilandstaten in ontwikkeling (Small Islands Developing States - SIDS) om samen te werken en hun ervaringen in het Caribisch gebied te delen bij regionale crises en natuurrampen. Ook is het van groot belang om financieel weerbaar te zijn om na een calamiteit zo snel mogelijk weer op te kunnen staan. Tot nu toe is Aruba gezegend en heeft het geen enkele grote natuurramp meegemaakt. We moeten ons echter bewust zijn van de risico's van mogelijke natuurrampen op een eiland, bedrijven, de gemeenschap en het milieu. Het Caribisch gebied is een van de hoogste regio's voor natuurrampen zoals orkanen. Aruba heeft ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid met de andere Caribische eilanden die regelmatig worden getroffen door natuurrampen.

Verzekering bij calamiteiten

Comprehensive Disaster Risk Management, and Financial Resilience Workshop for Overseas Countries and territories in the Caribbean’.Comprehensive Disaster Risk Management, and Financial Resilience Workshop for Overseas Countries and territories in the Caribbean’.Een van de deelnemers aan de workshop is gespecialiseerd op het gebied van verzekeringen en gaat in op de mogelijkheden van landen om een ​​calamiteitenverzekering af te sluiten. In dit geval zal de verzekering het geld binnen 2 weken aan het getroffen land overmaken. Onlangs hebben Nicaragua en twee andere landen deze fondsen binnen de twee weken verkregen en konden ze beginnen met de wederopbouw van hun land. De meeste eilanden die afhankelijk zijn van toerisme hebben niet de financiële capaciteit om natuurrampen het hoofd te bieden. Deze workshops helpen landen om goed voorbereid te zijn op dit soort scenario's.

Inspanningen van de BRA

Ook de delegatie van Aruba zal bij deze workshop aanwezig zijn om meer te leren en beter voorbereid te zijn. Bureau Rampenbestrijding Aruba (BRA) heeft de verantwoordelijkheid om de gemeenschap voor te bereiden op rampen. Dit houdt onder meer in dat iedereen veilig is, de informatie koppelt aan de belangrijkste aspecten voor bedrijfsvoering om operationeel te blijven tijdens crisissituaties of rampen.

Comprehensive Disaster Risk Management, and Financial Resilience Workshop for Overseas Countries and territories in the Caribbean’.Comprehensive Disaster Risk Management, and Financial Resilience Workshop for Overseas Countries and territories in the Caribbean’.Organisaties die goed zijn gepland, voorbereid en trainen voor onverwachte onderbrekingen, hebben aangetoond dat ze hun activiteiten sneller herstellen. Hiervoor heeft de BRA een

"Aruba Incident Management System", volgens internationale aanbevelingen en praktijken. Dit systeem biedt organisaties standaardstructuren met betrekking tot de processen en terminologieën die op de verschillende niveaus van noodsituaties moeten worden gebruikt.

Het "Aruba Incident Management System" voorziet in de behoefte aan coördinatie in het geval van respons op elk type incident door de organisaties op Aruba en partners over de hele wereld. Het systeem integreert effectieve praktijken en omvat voorbereidingen voor noodsituaties en hoe te reageren in geval van een incident.

Bovendien zal het Aruba Incident Management System het mogelijk maken voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de 'respons' om op alle niveaus effectief samen te werken om binnenlandse incidenten te beheren, ongeacht de oorzaak, de omvang of het niveau van complexiteit. De BRA zorgt ervoor dat alle professionals op Aruba goed voorbereid zijn. Het enige aspect dat ontbreekt is de financiële middelen om niet afhankelijk te zijn van anderen alvorens te kunnen reageren bij calamiteiten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties