Aruparking weer actief!

Dit item is gearchiveerd op 05-06-2023.

ORANJESTAD - Sinds de reactivering van Aruparking vorig jaar, met ondersteuning van een bewustwordingscampagne, is parkeren in Oranjestad nu beter gereguleerd.

Tarieven AruparkingTijdens een persconferentie op dinsdag 2 mei meldde de minister van Verkeer, de heer Ursell Arends, dat hij diverse zakenmensen had gesproken, die allemaal positief waren over de herinvoering van de Aruparking en aangaven dat dit een meerwaarde heeft voor het centrum van Oranjestad. Het is de bedoeling dat Aruparking op termijn financieel op eigen benen komt te staan en onafhankelijk wordt van de Arubus.

In het reactiveringsproces van de Aruparking zijn wijzigingen doorgevoerd om het parkeren in het centrum te reguleren:

  • In totaal zijn er 440 gratis parkeerplaatsen bijgekomen: 236 parkeerplaatsen bij het buscentrum van de Arubus, 180 bij de L.G. Smith Boulevard en 24 downtown die voor ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een handicap zijn.
  • Betalen kan nu ook met Pay.aw, ArubaBank, Banco di Caribe, Creditcard en contant.
  • Ook is er een speciale parkeervergunning ingevoerd voor transportvoertuigen die buiten het centrum zijn gevestigd maar regelmatig in het centrum moeten laden of lossen.

Betaalmethode AruparkingVoor een goede gang van zaken blijft parkeren de verantwoordelijkheid van de autobezitter, ook bij overtredingen en foutparkeren. Voor alle duidelijkheid, de wielklem is definitief van tafel. Dit was een van de grootste zorgen van de gemeenschap en veroorzaakte immobiliteit in het centrum. Naleving van de uitvoering en monitoring van het beleid wordt afgedwongen met boetes voor het niet betalen van parkeren. Bij een overtreding krijgt de autobezitter of bestuurder een waarschuwing en bij een volgende overtreding volgt een boete. Indien de boete niet wordt betaald, wordt de factuur conform de kentekengegevens bij de Belastingdienst per post thuisbezorgd bij de autobezitter.

Parkeerzone AruparkingBij foutief parkeren, bijvoorbeeld op de stoep of als het zicht van andere weggebruikers of de openbare orde wordt belemmerd, wordt het voertuig direct weggesleept met alle bijkomende kosten voor rekening van de autobezitter.

De herintroductie van de Aruparking in zijn geheel zal in fasen plaatsvinden waarbij de voortgang nauwlettend in de gaten wordt gehouden en geƫvalueerd.

De minister van Verkeer benadrukt dat de doelstellingen orde, controle en mobiliteit zijn.

Voor meer informatie over de Aruparking kunt u contact opnemen met 5202323 of via e-mail info@aruparking.com.

Parkeerzone Aruparking     Parkeerzone Aruparking

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties