Audiëntie vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit item is gearchiveerd op 03-12-2023.

ORANJESTAD - Op woensdag 1 november 2023 heeft de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, de heer Edson Hato voor de eerste keer ontvangen voor een audiëntie.

De heer Hato is de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Foto’s: © Kabinet Gouverneur Aruba

Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, ontvangt de heer Edson Hato voor een audiëntie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties