Bedrijven kunnen financiële steun aanvragen in de vorm van salarissubsidie

Dit item is gearchiveerd op 11-06-2020.

ORANJESTAD - Vorige week mailde de SVB alle geregistreerde bedrijven die in aanmerking komen voor financiële steun om de salarissen te helpen dekken.

Wat is een salarissubsidie?

Salarissubsidie ​​is een financiële ondersteuning voor lokale bedrijven die financieel zijn getroffen door de pandemie van Covid-19 en die met een inkomstenverlies van meer dan 25% zijn getroffen.  Het belangrijkste doel van deze steun is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden ondanks gedeeltelijk of volledig verlies van economische activiteit en om de betaling van gedeeltelijke salarissen te garanderen.

Wie komt er in aanmerking?

Bedrijven die zijn getroffen door Covid-19 en die bij de SVB zijn geregistreerd, ontvangen een e-mail van de SVb met informatie over het aanvragen van financiële steun om salarissen te helpen dekken. Niet alle bedrijven komen in aanmerking omdat ze als werkgever aan de eisen moeten voldoen. Een van de vereisten is dat het bedrijf een omzetverlies van 25% of meer heeft geleden of zal treffen. De onderneming moet geregistreerd zijn bij de SVb en bij de Belastingdienst en moet de belastingen en sociale premies betalen. De financiële steun die aan werkgevers wordt verleend, is uitsluitend bestemd voor de betaling van salarissen van werknemers en bijbehorende lasten, zoals belastingen en sociale premies, waarvoor werkgevers verantwoordelijk zijn.

Wanneer wordt deze subsidie ​​betaald?

De loonsubsidie ​​wordt maandelijks uitbetaald en de werkgever dient elke maand opnieuw een aanvraag in te dienen via de portal van MiSVb op www.svbaruba.org. Om werkgevers te faciliteren en snel hulp te bieden, wordt de subsidie ​​vooruitbetaald op basis van het verwachte inkomstenverlies van elk bedrijf. Daarna wordt het subsidiebedrag berekend en gedefinieerd op basis van de werkelijke inkomsten van de onderneming voor de maanden waarvoor het voorschot is betaald.

Is de salarisvergoeding hetzelfde als FASE?

De salarissubsidie ​​is niet hetzelfde als FASE, noch de financiële hulp voor kleine en middelgrote bedrijven.
Dit is een van de drie financiële ondersteuningsprogramma's, elk met een bepaald doel en doelgroep.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties