Begroting 2020 met overschot van 29 miljoen, 0.5%

Dit item is gearchiveerd op 13-12-2019.

ORANJESTAD – De regering van Aruba heeft op 11 november 2019 bekendgemaakd dat  de begroting 2020 eindelijk is afgerond, met het met Nederland afgesproken overschot van 0.5% oftewel 29 miljoen florin.

Ook de personeelsnorm van Afl. 476 miljoen is gehaald. De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur mw. mr. Xiomara Ruiz-Maduro gaf uiteen hoe de begroting er in grote lijnen uitziet, en gaf te kennen dat Aruba nog niet uit de crisis is, maar wel goed op weg is daarnaar toe. Desgevraagd gaf zij aan dat de begroting weliswaar niet volledig conform planning loopt, maar dat de regering wel binnen de wettelijk gestelde streefdatum van 15 december handelt. Volgens de Laft moet tenminste op 15 december een zicht zijn op een begroting en dat zal in ieder geval wel lukken..
Grote tekorten in het verleden, tot 300 miljoen florin, zijn nu teruggebracht in een eerste overschot in jaren.

Het streven is om de begroting zo spoedig als mogelijk bij de Staten in te dienen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties