Behandeling asielaanvragen

ORANJESTAD - Op basis van een nieuwsbericht dat op maandag 7 juni 2021 werd uitgezonden, achtte de DIMAS het nodig om uitleg te geven over de juiste procedure om internationale bescherming zoals asiel aan te vragen op Aruba.

Het is belangrijk om te vermelden dat zodra een persoon bescherming nodig heeft, hij of zij zal worden gehoord.

Om het beschermingsverzoek (asielaanraag)van de persoon dienovereenkomstig te verwerken, is het belangrijk om kennis te nemen van het volgende;

  • Gebouw DIMASEen persoon die asiel of een gehoor over asiel aanvraagt, wordt persoonlijk gehoord.
  • De persoon wordt uitgenodigd voor de DIMAS, met voldoende anticipatietijd om de persoon de tijd te geven zich voor te bereiden op de intake en ervoor te zorgen dat hij of zij alle benodigde documenten meeneemt naar het persoonlijke gesprek. Houd er rekening mee dat de uitnodiging wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de persoon is opgegeven. Het is belangrijk om het persoonlijke e-mailadres van de persoon correct op te geven.
  • Alleen de persoon met de afspraak wordt toegelaten op de DIMAS voor het interview.
  • Niemand anders zal worden toegelaten op het interview.
  • Alle interviews zullen worden afgenomen in de taal die de persoon verkiest, inclusief de gepresenteerde documenten. Documenten die moeten worden ondertekend, zijn ook in de taal van de persoon naar keuze.
  • Indien een persoon zonder geldige reden niet op de afspraak verschijnt, zal de DIMAS van oordeel zijn dat de persoon geen interesse meer heeft in hun verzoek en wordt het verzoek voortijdig beëindigd.
  • Wanneer een persoon de afspraak niet kan bijwonen, dient hij/zij de afspraak te annuleren met een opzegtermijn van 48 uur en moet hij/zij een geldige reden hebben om te annuleren. Het niet annuleren met een geldige reden en niet komen opdagen zal resulteren in de voortijdige beëindiging van het eerder genoemde beschermingsverzoek.
  • We herhalen dat het beschermingsproces op vrijwillige basis plaatsvindt en dat als de persoon juridische vertegenwoordiging wil, dit op eigen kosten en buiten de afspraaktijd bij de DIMAS kan worden gedaan. Tijdens de afspraak met de DIMAS wordt alleen de betrokkene gehoord.

Na het registratieproces en andere afspraken gaat het proces verder en zal de persoon zo snel mogelijk antwoord ontvangen In sommige gevallen zijn aanvullende afspraken nodig voordat de definitieve beslissing wordt genomen. In het geval dat de uitkomst positief is, ontvangt de persoon het bijbehorende verblijf. Bij een negatieve beslissing ontvangt de betrokkene de melding inclusief een termijn om Aruba te verlaten. Personen die niet tevreden zijn met de beslissing kunnen altijd bezwaar indienen en desgewenst een rechtszaak aanspannen. Houd er rekening mee dat de Covid-19 beperkingen zoals het gebruik van gezichtsmaskers, nog steeds van toepassing zijn tijdens het bezoek aan DIMAS.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties