Bekendmaking zitting geldigheid der kandidatenlijsten

ORANJESTAD - Conform artikel 24 van de Kiesverordening maakt het Hoofdstembureau hierbij bekend dat er een voor de kiezer digitaal toegankelijke zitting over de geldigheid der kandidatenlijsten, die zijn ingeleverd op 7 mei 2021, zal worden gehouden op:

  • Datum:  28 mei 2021
  • Uur:       10:00 uur
  • Plaats:    www.censo.aw/main/verkiezingen-2021/livestream                            
    Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2 (Hotel Colombia)

Deze zitting betreft de beslissing van het Hoofdstembureau over de geldigheid der kandidatenlijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten conform de regels vermeld in artikel 25 en 26 van de Kiesverordening. Indien binnen twee dagen geen beroep wordt ingesteld tegen de beslissing der geldigheid der lijsten en over de handhaving van de kandidaten, zal het Hoofdstembureau in een zitting gehouden op 2 juni 2021 op dezelfde wijze zoals voorgaande sessie, om 10:00 uur deze kandidatenlijsten nummeren in de volgorde door het lot aangewezen en hieraan een kleur toekennen (indien nodig door lot). Indien wel beroep tegen deze beslissing is ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba zal deze zitting uiterlijk op 14 juni 2021 plaatsvinden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties