Belastingdienst boekt 519 miljoen florin aan inkomsten bestemd voor andere entiteiten voor de eerste helft van 2023

ORANJESTAD - De belastingdienst laat weten dat het voor de eerste helft van 2023 (januari tot juni) 519 miljoen florin aan inkomsten heeft geregistreerd uit toeristenbelasting, AOV/AWW- en AZV-premies, erfpacht en inkomsten uit DIMAS-vergunningen.

DIMP GebouwDeze inkomsten zijn bestemd voor andere entiteiten, zoals ATA, TPEF, SVB, AZV, DIP en DIMAS.

Inkomsten vergeleken met 2022

In dezelfde periode als 2022 bedroegen de inkomsten 469 miljoen florin, wat een stijging betekent van 11%.

Hieronder een overzicht van de cijfers:

(Afgeronde bedragen)

Inkomsten 2023
januari - juni

Inkomsten 2022
januari - juni

Erpachtsrecht

16 miljoen

15 miljoen

Retributies DIMAS 0.3 miljoen 0.4 miljoen
Leges DIMAS 3 miljoen 1 miljoen
Premies SVB 172 miljoen 159 miljoen
Premies AZV 141 miljoen 132 miljoen
BAZV 127 miljoen 109 miljoen
Toeristenheffing ATA 58 miljoen 51 miljoen
Toeristenheffing TPEF 2 miljoen 2 miljoen
Totaal 519 miljoen 469 miljoen

Factoren die een belangrijke rol spelen

Deze inkomsten zijn afhankelijk van de economische ontwikkeling van Aruba. Deze cijfers laten ook duidelijk de effecten zien van Aruba's toerisme en economisch herstel.

Een andere factor is het harde werk van de Belastingdienst om de naleving te verbeteren en de fiscale veranderingen die hebben plaatsgevonden met ingang van 1 januari 2023. De staf en het personeel van de Belastingdienst doen hun uiterste best om belastingbetalers te faciliteren om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. Het uiteindelijke doel is dat alle belastingbetalers zich bewust zijn van hun fiscale verplichtingen en deze op tijd nakomen om extra boetes of rente te voorkomen.

Als Arubaanse burgers moeten we voldoen aan onze verantwoordelijkheid om onze belastingen aan te geven en te betalen voor het welzijn van ons en ons land. Op deze manier kunnen andere entiteiten zoals de SVb ouderdoms- en wezenpensioenen betalen, kan AZV onze medische kosten dekken, kan ATA het product Aruba internationaal pronoten en kan TPEF het product Aruba lokaal verfraaien. Tenslotte is voldoen aan uw belastingen voldoen aan ons Land.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties