Belastingdienst boekte 1.069 miljoen florin aan inkomsten voor de eerste helft van 2023

ORANJESTAD - De Belastingdienst laat weten dat het voor de eerste helft van 2023 1.069 miljoen florin aan inkomsten heeft geboekt.

Van de 1.069 miljoen florin heeft de Belastingdienst 550 miljoen florin (51%) aan belastinginkomsten geïnd en 519 miljoen florin (49%) aan toeristenbelasting, AOV/AWW, en AZV premies, erfpacht en inkomsten van DIMAS vergunningen.

Gebouw DIMPInkomsten vergeleken met 2019 en 2022

Vergeleken met 2019 liggen de inkomsten 19% boven het inkomstenniveau van 2019, het eerste jaar van de pandemie. Vergeleken met 2022 registreerden de Belastingdienst ook een aanzienlijke stijging van 38% in directe en indirecte belastinginkomsten voor het eerste halfjaar(januari tot juni) van 2023. De stijging van de inkomsten ten opzichte van 2019 en 2022 weerspiegelt onder andere de aanpassing van het BBO-percentage met ingang van januari 2023 en de aanpassing en verdeling van de inkomsten uit de toeristenheffing.

Hieronder een overzicht van de cijfers:

(Afgeronde bedragen)

Bedrag
in percentages

Inkomsten 2023
Januari - juni

Inkomsten 2022
Januari - juni

Inkomsten directe en indirecte belastingen 38% 550 miljoen 399 miljoen
Inkomsten bestemd voor andere entiteiten 11% 519 miljoen

469 miljoen

Totaal 1.069 miljoen

868 miljoen

De Belastingdienst werkt hard om de naleving te verbeteren. De staf en het personeel van de Belastingdienst doen hun uiterste best om belastingbetalers te faciliteren om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. Het uiteindelijke doel is dat alle belastingbetalers zich bewust zijn van hun belastingplichten en deze op tijd nakomen om extra boetes of rente te voorkomen.

Als Arubaanse burgers moeten we voldoen aan onze verantwoordelijkheid om onze belastingen aan te geven en te betalen voor het welzijn van ons en ons land.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties