Bezuinigingen op lonen en toelagen van de overheid is niet van toepassing op de voorjaarspremie

ORANJESTAD - De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur Xiomara Maduro kondigde aan dat er geen bezuiniging komt in de voorjaarspremie die in januari aan de publieke sector wordt betaald.

Een van de voorwaarden die Nederland stelde aan Aruba om de financiële steun te ontvangen om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden, was dat de regering haar loonkosten en hun voordelen met 12,6% moest bezuinigen, zoals aangegeven in de bezuinigingswet, Landsverordening tijdelijke bezuiniging van bezoldigingen en voorzieningen van de overheid (AB 2020 nr. 108). Om aan deze voorwaarde te voldoen, moest de publieke sector 5% van hun maandsalaris, 50% van hun vakantiepremie en 50% van hun in augustus (reparatietoeslag) en november (najaarpremie) te verkrijgen premies, inleveren. De minister benadrukte dat de bezuiniging niet van toepassing is op de in januari betaalde voorjaarspremie. De minister verzekerde het overheidspersoneel dat ze niet alleen de volledige premie betaald zullen krijgen, maar ook de verhoging van 106 gulden zoals overeengekomen in de bilaterale overeenkomst die op 28 mei 2014 is ondertekend. Dat stelt het totale bedrag dat in januari zal worden betaald op 1.812 gulden per ambtenaar. Alle andere premies die in de loop van 2021 zullen worden betaald, zullen in overeenstemming zijn met de overeengekomen 50% bezuinigingswet. Deze premies zullen alleen worden betaald aan de ambtenaren en niet aan de leden van het parlement of ministers, aangezien zij reeds hebben ingestemd met een bezuiniging van 25% op hun salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties