Bijeenkomst met staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg

Dit item is gearchiveerd op 28-10-2022.

ORANJESTAD - Op 27 september 2022 hebben minister van Justitie en Sociale Zaken, Rocco Tjon. Premier Evelyn Wever-Croes en minister van Arbeid, Integratie en Energie Glenbert Croes een ontmoeting met staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg.

Omdat het onderwerp immigratie verschillende aspecten omvat en onder verschillende ministeries valt, vond de ontmoeting in deze vorm plaats.

Zij bespraken het bestedingsplan voor de immigratieketen, de heropening van de grens met Venezuela en mogelijke toekomstige samenwerking. Het was een vruchtbare bijeenkomst waar ook gesproken werd over de samenwerking die Aruba krijgt van Nederland in het kader van asiel, migratie en immigratie aspecten met betrekking tot onze grensbewaking.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg.Minister van Arbeid, Integratie en Energie Glenbert Croes, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg, Premier Evelyn Wever-Croes en minister van Justitie en Sociale Zaken, Rocco Tjon.Wat betreft de heropening van onze grens met Venezuela zijn de regeringen van Aruba en Nederland zich ervan bewust dat deze uiteindelijk open zal gaan. De grensbeveiliging en de veiligheid op ons eiland blijven echter een prioriteit. In deze context evalueert het Veiligheidsberaad de impact die het kan hebben op ons eiland wat betreft asiel en veiligheid. Dit onderwerp vereist dus een grondiger evaluatie om te komen tot een beheersplan om het te realiseren.

Tot slot hebben zij gesproken over mogelijke samenwerking op het gebied van detentie en forensische zorg voor gedetineerden, maar ook over technische bijstand op het gebied van asiel. Voorts spraken zij over mensenhandel en mensensmokkel en over de uitdagingen in verband met het door de Verenigde Staten uitgebrachte TIP-verslag.

Ontmoeting staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg, minister van Justitie en Sociale Zaken, Rocco Tjon, Premier Evelyn Wever-Croes en minister van Arbeid, Integratie en Energie Glenbert Croes op.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties