Binnenkort starten de werkzaamheden bij de RWZI

ORANJESTAD - Op 14 maart 2023 presenteerde de commissie belast met het oplossen van de problematiek van vloeibaar afval op Aruba een update over het proces van de renovatie van de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie).

Het planningsproces is in een vergevorderd stadium en de werkzaamheden zullen naar verwachting in de zomer starten.

De commissie belast met het oplossen van de problematiek van vloeibaar afval op Aruba geeft een update over het proces van de renovatie van de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) .De problemen bij de RWZI-fabriek in Bubali zijn niet nieuw en groter dan alleen de walgelijke geuren. Het is schadelijk voor onze gezondheid, de natuur, het toerisme, onze economie en de levenskwaliteit van onze gemeenschap. De regering heeft als doel in het regeerprogramma 2021-2025 opgenomen om de urgentie van dit probleem onder de aandacht te brengen en te komen met een duurzame oplossing.

De waterzuiveringsinstallatie in Bubali werd gebouwd in 1972 en was ontworpen om vloeibaar afval van een bepaalde bevolkingsomvang te verwerken. In 1972 telde Aruba 60.000 mensen en in de afgelopen 50 jaar had niemand de explosieve ontwikkeling van hotelkamers verwacht in vergelijking met de beperkte vloeistofcapaciteit die de zuiveringsinstallatie kon verwerken. Kort na de bouw van de  waterzuiveringsinstallatie werd het ziekenhuis gebouwd en aangesloten op de RWZI-installatie. Na verloop van tijd nam de economische ontwikkeling een hoge vlucht en liet de infrastructurele ontwikkeling achter zich. De zuiveringsinstallatie is te klein om de hoeveelheid vloeibaar afval te verwerken en het gebrek aan onderhoud had zijn tol van de structurele toestand van de zuiveringsinstallatie.

De commissie belast met het oplossen van de problematiek van vloeibaar afval op Aruba geeft een update over het proces van de renovatie van de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) .Tijdens het gesprek met de commissie maakten zij bekend wat er de afgelopen jaren is gedaan om voor al deze vraagstukken een structurele oplossing te vinden en dat het project nu in een vergevorderd stadium is en gereed is voor uitvoering.

De commissie presenteerde hun voortgang en plannen aan de AHATA, ATSA, FPNA, DNM en de Directie van het Amsterdam Manor Hotel. De commissie wordt geleid door de heer Jossy Figaroa, benoemd door de minister van Natuur, de heer Marlon Croes, DOW-directeur die het kabinet van de minister-president vertegenwoordigt, de heer Ton Rojer van Utilities Aruba N.V. namens de minister van Energie.

Het doel is om het volledige zuiveringsinstallatie voor vloeibaar afval op Aruba te privatiseren. Via een particuliere entiteit kunnen ze de miljoeneninvestering binnenhalen om een modern systeem te bouwen dat het verouderde 50 jaar oude afvalbeheersysteem zal vervangen.

De commissie belast met het oplossen van de problematiek van vloeibaar afval op Aruba geeft een update over het proces van de renovatie van de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) .De regering bereidt de overdracht van de RWZI-installatie en het gehele rioleringssysteem naar de nieuwe entiteit voor. Over ongeveer 18 tot 24 maanden zal Aruba een rolmodel zijn in het Caribisch gebied met een geheel nieuw en modern vloeibaar afvalverwerkingssysteem.

Samen met het nieuwe waterzuiveringsinstallatie zullen ze een regelgevend kader introduceren. Dit zijn de regels en normen waaraan de waterzuiveringsinstallatie moet voldoen. Hiermee kunnen ze controleren of alles volgens de normen verloopt en verslechtering van de dienstverlening voorkomen.

In het Regeerprograma 2021-2025 is ook aangegeven dat naar een duurzaam plan zal worden gezocht om de 5 wetlands te conserveren in verband met de RWZI Bubali. Dit is nu een integraal onderdeel van de overeenkomst met de nieuwe operator. Zij nemen de verantwoordelijkheid over om het water van de Western Wetlands op peil te houden en helpen onze flora en fauna te stimuleren in de mini-oases die nu droge wetlands zijn. Dit zou op zijn beurt moeten helpen om ons toeristisch product te diversifiëren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties