Campagne syntropische agrobosbouw om basisscholen de waarde van de primaire sector bij te brengen

Dit item is gearchiveerd op 30-11-2023.

ORANJESTAD - Het ministerie van Natuur start een proefproject waarbij basisscholen worden uitgenodigd om zich in te schrijven en de kans te krijgen om een plantage aan te leggen in de vorm van syntropische agrobosbouw.

Wat is syntropische agrobosbouw?

Syntropische agrobosbouw is de opzettelijke integratie van bomen in gewas- en veeteeltsystemen om ecologische, economische en sociale voordelen te creëren.

Syntropische agrobosbouwHet doel is om de volgende generatie te onderwijzen over de waarde van duurzame landbouw en tegelijkertijd de interesse in de primaire sector te bevorderen. Kinderen leren over duurzame landbouw, waarbij agrobosbouwtechnieken worden gebruikt om de bodemkwaliteit te verbeteren en pesticiden overbodig te maken.

Scholen kunnen zich via de volgende link registreren tot 15 november 2023. Een brief met meer details over dit project is naar de schoolleidingen gestuurd. Tien scholen worden geselecteerd op basis van specifieke criteria, zoals motivatie, beschikbaar land met toegang tot water en elektriciteit, en het engagement van de scholen.

Aruba staat voor uitdagingen met betrekking tot haar afhankelijkheid van import, waardoor de bevolking kwetsbaar is voor externe invloeden die buiten onze controle vallen. Recente economische veranderingen en toenemende kosten van levensonderhoud hebben discussies op gang gebracht over het belang van voedselzekerheid.

Het Ministerie van Natuur werkt samen met Santa Rosa en Living Soil om scholen te voorzien van begeleiding en ondersteunend materiaal voor het aanleggen van boomplantages op hun terrein. Daarnaast krijgen schoolmedewerkers en vrijwilligers training over agrobosbouw technieken, onderhoud en verzorging van   de boomplantage en de integratie ervan in het schoolcurriculum.  

De uitvoering van het project start in januari 2024.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties