Controlecentrum voor honden

Dit item is gearchiveerd op 02-08-2020.

ORANJESTAD - Het controlecentrum voor honden werd op woensdag 1 juli 2020 in gebruik genomen.

Opening controlecentrum voor hondenDe premier legde de reden voor dit centrum uit terwijl het eiland moeilijke tijden doormaakt en de prioriteiten om met een centrum als dit te komen, terwijl er op dit moment belangrijkere zaken zijn om aan te pakken. Het algemeen belang en de behoeften van de mensen hebben de prioriteit voor de regering.

Zwerfhonden zorgen voor ergernis bij zowel de lokalen als bij de toeristen. Of u nu een hond bezit of niet, de hele gemeenschap heeft last van dit voortdurende probleem. Dat is een van de redenen waarom dit project hoog op de prioriteitenlijst van de regering staat. Met de opening van dit centrum wordt een eerste stap gezet in de goede richting om dit probleem op te lossen. Nu kan de politie, de in 2015 vastgestelde hondenwet handhaven en kan de zwerfhonden nu in het controlecentrum voor honden blijven.

Opening controlecentrum voor hondenEen van de voordelen van het hebben van het controlecentrum is de eliminatie van de afmaakhok (Kill cage), die is ontstaan om problemen op te lossen die door onverantwoordelijke hondenbezitters is veroorzaakt. De dodenkooi had een negatieve impact op het beeld van Aruba onder zowel de lokale bevolking als toeristen. De toeristen die regelmatig Aruba bezoeken komen voornamelijk uit de VS en al vele jaren helpen vele toeristen actief mee met dit probleem. Veel zwerfhonden zijn voornamelijk geadopteerd door terugkerende bezoekers die deze honden een tweede kans geven, een zeer opmerkelijk en gewaardeerd gebaar. Desondanks bekritiseerden velen de regering omdat ze niet genoeg deed en dat was reden voor de regering om van koers te veranderen met betrekking tot zwerfhonden.

Opening controlecentrum voor hondenOngeveer een jaar geleden werd het Nationaal Plan opgesteld en na goedkeuring door de Ministerraad ging men onmiddellijk aan de slag. Door de pandemie van COVID-19 is de uitvoering van het plan tot op zekere hoogte vertraagd. In samenwerking met de 3 ministeries werd nog doorgewerkt. De premier was de ministers Dangui Oduber, minister Andin Bikker en minister Marisol Lopez-Tromp dankbaar maar ook de vakmensen en allen die een handje hebben geholpen.

De premier toonde grote waardering voor alle belanghebbenden die de zwerfhonden hebben geholpen en nog steeds helpen, helemaal alleen en met beperkte middelen.

Opening controlecentrum voor honden"Mededogen voor dieren houdt rechtstreeks verband met het karakter van vriendelijkheid, en er wordt gezegd dat als je wreed bent tegen dieren, je niet vriendelijk kunt zijn voor mensen". De manier waarop burgers met hun huisdieren omgaan, meet de vriendelijkheid van de mensen en de grootsheid van een land.

Het centrum is de eerste stap in de positieve richting.

“Ik wil eigenaren van huisdieren en iedereen vragen om samen te komen en de commissie met deze actie samen te helpen. In een gezamenlijke inspanning kunnen we helpen de zwerfhonden en katten problematiek op te lossen. Het centrum markeert pas het begin, maar we zijn zeker op de goede weg. Ik kan garanderen dat de regering haar steentje zal blijven bijdragen om de autoriteiten de broodnodige instrumenten te bieden om dierenmishandeling en verwaarlozing te bestrijden. Ik reken op u, draag alstublieft uw steentje bij ', zei de premier in de inauguratietoespraak.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties