Corporate Governance Code, een integriteitspijler voor overheidsentiteiten

ORANJESTAD - De premier van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes, heeft onlangs aangekondigd dat het document "nulmeting Corporate Governance" online beschikbaar is.

Het ministerie van Integriteit valt onder het bureau van de minister-president en steunt op drie pilaren; Bureau Integriteit, integriteitskamer en de Corporate Governance Code.

Nul-meting” corporate governanceBureau Integriteit is opgericht in 2018 en zal zeer binnenkort starten met hun werkzaamheden op het gebied van integriteit. De Integriteitskamer zag echter een tijdelijke stop in de formalisering vanwege de pandemie, maar dit jaar zullen ze doorgaan zoals gepland. De overheid is echter sinds 2019 zeer actief met de Corporate Governance Code.

De Corporate Governance Code is een code / verordening die is opgesteld om het bestuur op het niveau van de overheid te regelen, met andere woorden de controle en het toezicht op staatsbedrijven. De regering heeft een commissie samengesteld die verantwoordelijk is voor het opstellen van een code met betrekking tot de staatsbedrijven.

Op basis van onderzoek dat werd gedaan naar de positie van Corporate Governance binnen de semi-publieke entiteiten, heeft de commissie een nulmeting” Corporate Governance opgesteld. De commissie verzamelde alle nodige informatie met betrekking tot de wet- en regelgeving, maar ook informatie over de naleving door de bestuurders en de raad van bestuur van deze entiteiten.

Deze informatie was cruciaal voor het vaststellen van de benodigde normen waaraan de staatsbedrijven en semi-openbare entiteiten zich moeten houden. Er is een uitgebreid interview gehouden met de betrokkenen en de uitkomst is ook beschikbaar op het nulmeting” document.

Het is belangrijk om te vermelden dat de nulmeting” over het algemeen niet erg positief scoorde op alle punten, maar het is erg belangrijk dat de overheid begint met een basisbeoordeling om de corporate governance binnen de staatsbedrijven te kunnen verbeteren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties