COVID -19 statistieken 1 juli - 12 september 2021

ORANJESTAD - Statistieken van de sectie Epidemiologie van de Directie Volksgezondheid laten zien dat vanaf 1 juli 2021 van elke 10.000 niet-gevaccineerde personen er 92 in het ziekenhuis werden opgenomen. 

Sinds begin juli 2021, toen de eerste gevallen van de Delta-variant werden ontdekt op Aruba, verspreidde deze zich snel en veroorzaakte een aanzienlijke uitbraak van COVID-19-gevallen en veroorzaakte grote bezorgdheid.

Van juli tot 12 september 2021 werden er van de 70.105 (75%) gevaccineerden, 42 opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, en van de 23.668 (25%) niet-gevaccineerden werden er 219 personen opgenomen in het ziekenhuis.Delta is besmettelijker dan de andere virusvarianten. Dat ervaren we ook op Aruba als we de huidige uitbraak vergelijken met de vorige.

Per 12 september 2021 hebben we op Aruba in totaal 70.105 (75%) gevaccineerde AZV verzekerden 12 jaar en ouder, en 23.668 (25%) niet gevaccineerde AZV verzekerden. 

Deze informatie is essentieel om te analyseren: van juli tot 12 september 2021 werden er van de 70.105 (75%) gevaccineerden, 42 opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, en van de 23.668 (25%) niet-gevaccineerden werden er 219 personen opgenomen in het ziekenhuis.

Uit alle gegevens van 1 juli tot 12 september 2021 kunnen we concluderen dat voor elke 10.000 niet-gevaccineerde burgers er 92 in het ziekenhuis werden opgenomen en voor elke 10.000 gevaccineerde personen er 6 in het ziekenhuis werden opgenomen.

Deze analyse is gebaseerd op statistieken van personen met een algemene ziektekostenverzekering AZV. De reden voor het gebruik van AZV-cijfers is dat de bereikte resultaten reëel en betrouwbaar zijn. Deze cijfers omvatten geen personen zonder papieren of studenten die in het buitenland studeren.

De Directie Volksgezondheid blijft zijn vaccinatiebeleid evalueren en bijsturen door voortdurende analyse.  Het blijkt zeer doeltreffend te zijn bij het voorkomen van ziekenhuisopnames en ook bij het redden van het leven van onze burgers.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties