Crisisteam: als positieve gevallen niet binnen twee weken afnemen, zullen er meer maatregelen worden genomen

Dit item is gearchiveerd op 11-10-2020.

ORANJESTAD - Het Crisis Team heeft verklaard dat door continu contactopsporing door de sectie Epidemiologie samen met de infectioloog van het ziekenhuis, zij de oorsprong van Covid-19-infecties hebben achterhaald.

Epidemioloog Garreth Tromp gaf vorige week aan dat 50% van de infecties thuis gebeurt, 25% op de werkvloer plaats vindt en 25% van de oorsprong van infecties onbekend is. Op basis van deze bevindingen werd de avondklok ingevoerd om de infectie van het virus te verminderen. Een week later merkten ze een verandering in het percentage, maar niet in het aantal gevallen, integendeel, experts merkten een gestage toename van het aantal gevallen op.

De vraag is waarom?

Na een week avondklok was de onbekende oorzaak van de overdracht teruggebracht tot 10%, 20% van de nieuwe gevallen was terug te vinden op de werkplek, terwijl 70% van de infecties thuis plaatsvond.

Dat betekent dat gezinnen vaker samenkomen. Ze komen ofwel voor feesten of familie-evenementen bijeen die een wijdverspreide infectie binnen gezinnen en van het ene huis naar het andere heeft veroorzaakt. Deze situatie is betreurenswaardig, aangezien de regering en het crisisteam de gemeenschap veelvuldig hebben gewaarschuwd om direct contact met anderen en over alle risico's van infecties te vermijden bij sociale omgang op openbare plaatsen. Aangezien het virus de jongeren licht treft, hebben ze de neiging het virus ook licht op te vatten en houden ze geen rekening met de aanbevelingen van het crisisteam. Ze denken dat ze het virus niet hebben omdat ze geen symptomen hebben. De realiteit is dat hoewel ze geen symptomen hebben, ze toch anderen kunnen besmetten. Daarom is het belangrijk om onszelf te beschermen, niet alleen tegen vreemden maar ook tegen familieleden.

Omdat infecties meestal thuis binnen familieleden plaatsvinden, is het de verantwoordelijkheid van elk individu om het infectiegehalte te helpen verminderen.

Noch de regering, noch het crisisteam hebben de bevoegdheid om de wet bij iemand thuis af te dwingen. Dit is de verantwoordelijkheid van elk individu om het aantal nieuwe gevallen te helpen verminderen.

De overheid en het Crisisteam zal echter nieuwe maatregelen nemen aan de hand van de verkregen informatie om de situatie te helpen verbeteren en niet gebaseerd op het gevoel of de angst om ondoelmatige maatregelen in te voeren.

Voor de komende twee weken evalueert de regering strengere maatregelen voor het geval de dagelijkse nieuwe gevallen niet afnemen. Ze evalueren de herintroductie van de "shelter in place" of verlenging van de avondklok. Er is besloten om het personeel van de taskforce te verdubbelen om diegenen die in quarantaine of geïsoleerd zijn te helpen controleren. Daarnaast hebben ze ook een boete van Awg. 1000, - geïntroduceerd voor iedereen die zich niet aan de regels houdt. We kunnen het ons niet veroorloven dat de gevallen blijven stijgen, aangezien het ernstige problemen met de capaciteit van het ziekenhuis zal veroorzaken.

De regering dringt er nogmaals bij de gemeenschap op aan zich ervan bewust te zijn dat we midden in een COVID-19 uitbraak zitten, en als ze symptomen hebben, moeten ze dan onmiddellijk contact op te nemen met hun huisarts voor een test. In afwachting van het testresultaat moet de persoon geïsoleerd blijven. Zorg goed voor jezelf en voor je gezin. Gebruik gezichtsmaskers, houd voldoende afstand en bezoek de komende dagen geen familieleden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties