De derde vaccinatiebatch is op 23 maart op Aruba aangekomen voor de doelgroep 18 tot 59 jaar met een co morbiditeit

ORANJESTAD - Aruba gaat beginnen met de vaccinatie van de volgende doelgroep, namelijk personen tussen de 18 tot 59 jaar met een (chronische) ziekte.

Aankomst derde lading vaccinsAankomst derde lading vaccinsOp dit moment werkt de Directie Volksgezondheid (DVG) samen met huisartsen om de vaccinatie van deze groep voor te bereiden. De huisartsen zullen een selectie maken van hun patiënten die onder deze doelgroep vallen, op basis van een lijst met ziekten en gezondheidsaandoeningen.

Burgers die zich hebben geregistreerd via de Aruba Health App (gezondheidsapp) of in de multifunctionele gebouwen (MFA's) zullen worden geïdentificeerd op basis van de lijst die door de huisartsen is verstrekt. Deze personen zullen een uitnodiging krijgen om het vaccin te krijgen. Op de lijst van huisartsen die DVG zal ontvangen, staat het AZV-nummer van de personen die in aanmerking komen om het vaccin te ontvangen.

Aankomst derde lading vaccinsAankomst derde lading vaccinsDVG zal geen medische informatie van patiënten ontvangen, wat betekent dat DVG geen informatie zal ontvangen over de ziekte of gezondheidstoestand van de patiënten. Hoewel de huisartsen de lijst van de risicogroepen zullen opsturen, dringt de DVG er bij iedereen op aan zich aan te melden via Aruba Health App of bij een van de MFA's een afspraak te maken om het vaccin te krijgen. 

U dient contact op te nemen met uw huisarts als u denkt dat u onder de doelgroep "risicogroep vanwege medische redenen" valt, maar uw gegevens niet aan de DVG wilt verstrekken,

De doelgroep die om medische redenen risico loopt, omvat:

  • Aankomst derde lading vaccinsPatiënt met een kwaadaardige tumordiagnose in de afgelopen 5 jaar;
  • Patiënt die een orgaan-, stamcel-, of beenmergtransplantatie heeft ondergaan;
  • Patiënt met een primaire immunodeficiëntiestoornis (PID);
  • Personen met het syndroom van Down;
  • Patiënt met neurologische aandoeningen waardoor hun ademhaling gecompromitteerd is;
  • Persoon met morbide obesitas (body mass index (BMI >40);
  • Patiënt met aandoening van de luchtwegen/ longen en patiënten met chronische hartaandoeningen;
  • Patiënt met diabetes;
  • Patiënten met een chronische nierziekte (patiënt aan de dialyse of die een transplantatie hebben gekregen);
  • Patiënten met een immuundeficiëntiestoornis en of die immuun verzwakkende medicijnen gebruiken die hun afweer tegen infecties van de luchtwegen verlagen;

Personen met een verstandelijke ontwikkelingsstoornis (mentale deficiëntie) die in instellingen of langdurige zorginstellingen wonen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties