De Directie Financiën en de Centrale Accountantsdienst worden versterkt

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2023.

ORANJESTAD - in 2022 een onderzoek gestart In het kader van thema A van het Landspakket is om de financiële pijler van Aruba te verbeteren.

Op basis van de resultaten van het onderzoek is een stappenplan met verbeterpunten voor de Directie Financiën en Centrale Accountantsdienst opgesteld, dat in 2026 zal moeten concluderen in een goedgekeurde verklaring voor het jaarverslag van Aruba.

Minister van Financiën Xiomara Maduro vergadert met de directeuren van het ministerie van Financiën en de Centrale AccountantsdienstIn het kader van de uitvoering van de roadmap heeft minister van Financiën Xiomara Maduro met de directeuren van het ministerie van Financiën en de Centrale Accountantsdienst gesproken om een beeld te krijgen van wat er nodig is om aan de roadmap te voldoen.

Wil Aruba een controleerbaar jaarverslag over 2026 hebben, dan moeten deze twee afdelingen beter uitgerust zijn om de noodzakelijke taken uit te voeren om de begrotingscyclus van Aruba te voltooien met een controleerbare jaarverslag dat is goedgekeurd door de Staten van Aruba.

Beide entiteiten verklaarden dat er voor 2023 en 2024 behoefte is aan extra personeel om deze afdelingen te versterken en het proces van het genereren van financiële informatie die nodig is om de jaarverslagen van Aruba samen te stellen en te verifiëren, te versnellen. Binnenkort zullen ze vacatures openen om beide entiteiten te versterken met gekwalificeerd financieel personeel.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties