De Directie Financiën kondigt wijzigingen aan in het indienen van documenten voor de Arubalening

Dit item is gearchiveerd op 10-08-2020.

ORANJESTAD - Studenten die documenten moeten indienen met betrekking tot hun Arubalening aanvraag voor het schooljaar 2020-2021, moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in de procedure.

Studenten wiens aanvraag is goedgekeurd, moeten de volgende documenten in tweevoud indienen; “Verklaring tot Toekenning” en “Overeenkomst tot Geldlening”.

De documenten moeten worden ingediend bij de:

  • Directie Onderwijs, John F. Kennedy Education Center, Sectie Studiefaciliteiten, Stadionweg 37, Oranjestad

Documenten kunnen worden ingediend van 07.45 - 12.00 uur en 13.15 - 16.30 uur.

Uiterste inleverdatum is maandag 20 juli 2020.

Controleer voordat u de documenten indient of alle vereiste informatie volledig is ingevuld. Dit zal het betalingsproces vergemakkelijken.

De documenten worden ondertekend door de directeur van de Directie Financiën en vervolgens een kopie naar de student gestuurd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties