De Directie Volksgezondheid pakt de Coronavirus-dreiging verantwoord aan

Dit item is gearchiveerd op 02-04-2020.

ORANJESTAD - Sinds de eerste gevallen van coronavirus in Wuhan werd op Aruba een team van deskundigen geactiveerd om de overheid te adviseren voorzorgsmaatregelen te nemen en de uitvoering van de internationale protocollen en regels voor te bereiden.

Aruba zoals de meeste andere landen, volgt de aanbevelingen aan van de "International Health Regulations" (IHR).

"International Health Regulations" (IHR) zijn juridisch bindende instrumenten van internationaal recht. Dit verdrag is ondertekend door Nederland en zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden wordt Aruba gecompromitteerd met de voorschriften, maar Nederland heeft de verplichting Aruba bij te staan ​​om deze na te komen.

Het Rampenbestrijdingsteam van Aruba heeft geen verplichtingen met de International Health Regulations. Dit is meer op het niveau van de minister van Volksgezondheid en met name de Directie Volksgezondheid, die een sub-focuspunt specifiek voor deze kwestie toewijst.

Het is niet de eerste keer dat de Directie volksgezondheid te maken krijgt met een uitbraak. Het is niet de eerste of de laatste uitbraak en daarom worden ze voortdurend bijgeschoold met relevante training om elke situatie zo efficiënt mogelijk aan te kunnen pakken. De DVG heeft veel plannen klaarstaan, elk toepasbaar voor de verschillende soorten uitbraken en kenmerken van overdraging. Een van de plannen die kan en is aangepast, is die om het lopende COVID-19-virus (2019-nCoV) aan te pakken.

Huisartsen zijn allemaal bijgeschoold met de EPI-Info; de nieuwste updates voor iedereen op medisch gebied over de huidige situatie en wat ze moeten weten om in deze gevallen op te treden. Het is belangrijk om alle belanghebbenden op dezelfde lijn te hebben.

De Directie Volksgezondheid heeft alle informatie over dit virus beschikbaar. In 2009 hebben ze een training gevolgd om de grieppandemie H1N1 aan te kunnen en hebben ze de situatie aan boord van het cruiseschip Ocean Dream en andere plaatselijke uitbraken dienovereenkomstig aangepakt. Ze ontvangen ook training en updates van de PAHO over het omgaan met onder andere ademhalingsuitbraken. Ze krijgen hulp van het RIVM, PAHO en CARPHA, indien nodig geacht. Ze hebben dagelijkse communicatie via telefoon, telefonische vergaderingen of e-mail uitwisseling voor updates en aanvullende informatie. Het toegewezen team van de Directie Volksgezondheid bestaat uit 15 professionals. Afhankelijk van het scenario zijn het personeel van het Horacio Oduber-ziekenhuis en de ImSan en ambulance onmiddellijk inzetbaar.

Coronavirus COVID-19-virus

Het ziekenhuis en ImSan zijn goed voorbereid en hebben aangewezen kamers om verdachte Covid-19-patiënten te behandelen, inclusief bloed afnemen voor lab onderzoek. Het is belangrijk dat de gemeenschap goed wordt geïnformeerd met correcte informatie.

De COVID-19-hotline is 5922009 of 5930917 en is elke dag 24 uur beschikbaar. Als u symptomen heeft zoals hoofdpijn, hoge koorts en kortademigheid / ademhalingsproblemen, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts en geef de gevraagde informatie, inclusief reisgeschiedenis.

Een swab-test (bemonstering met een wattenstaaf) worden genomen van de keel en neus van verdachte personen en worden verzameld door professionals. Als er tests nodig zijn, gebeurt dit in de daarvoor bestemde ruimte op de afdeling spoedeisende hulp, aangezien dit beperkt is voor andere patiënten en gemakkelijk kan worden gedesinfecteerd. Het swabtest monster wordt onmiddellijk naar het lab gestuurd voor verder onderzoek.

Aruba bereidt zich voor volgens de overeengekomen regels en procedures en heeft hierbij enkele opties beschikbaar voor eventuele quarantainegevallen. Gevallen worden op pandemisch niveau behandeld, wat betekent dat het managementniveau optimaal is. In een eventueel geval zal het in een integrale volgorde worden behandeld, op nationaal niveau, waarbij de structuur die door het Rampenmanagementteam is gedefinieerd, met de instemming van de premier in werking treedt. Het ziekenhuis heeft 42 kamers beschikbaar voor mogelijke isolatie van patiënten en kan indien nodig worden uitgebreid. Het is duidelijk dat het Corona-virus een negatieve invloed kan hebben op onze toeristische sector. Dat is de reden dat de Aruba Tourism Authority (ATA) betrokken is als onderdeel van het 8-cluster binnen de structuur van het Rampenbureau.

De clusters worden voortdurend geïnformeerd en ATA legt COVID-19-gerelateerde verklaringen alleen af ​​met de goedkeuring van de Directie Volksgezondheid en deelt deze met hun lokale en internationale partners.

De minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport houdt de gemeenschap op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus op Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties