De DPL voert opnieuw de 'Arbeidsmarktregistratie' in

Dit item is gearchiveerd op 27-02-2021.

ORANJESTAD - De Directie Arbeidsvooruitgang houdt toezicht op 3 afdelingen: Arbeidsbemiddeling en Re-integratie (Jobcenter), Arbeidsmarktregistratie (AMR) en Toelatingsadvies Arbeidsmarkt (Toelating).

De Arbeidsmarktregistratie (AMR) werkt op basis van de vraag (lijst van benodigde werknemers) volgens het door werkgevers ingevulde formulier Arbeidsmarktregistratie.

Dit dient als hulpmiddel voor de DPL om aan projecten te werken op basis van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor het komende jaar.

Dit is belangrijk voor de planning van de DPL, omdat ze hierdoor samen kunnen werken met scholen, onderwijsinstellingen en werkgevers om voldoende lokale werknemers te produceren. Zonder het goedgekeurde formulier kan de werkgever het proces van aanwerving niet uitvoeren conform het beleid van de andere afdelingen binnen de DPL.

Vereisten

De DPL roept werkgevers op om het nieuwe aanmeldingsformulier Arbeidsmarkt correct en zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. In de loop van het jaar is er altijd de mogelijkheid voor wijzigingen in de lijst van benodigde medewerkers. De wijzigingen kunnen worden doorgevoerd voor projecten die een groter aantal werknemers vereisen of voor onvoorziene speciaal geschoolde werknemers, maar deze veranderingen moeten wel realistisch zijn.

De voorwaarden voor het indienen van de Arbeidsmarktregistratie staan ​​als checklist op de eerste pagina van het aanmeldingsformulier. Werkgevers moeten voldoen aan alle overeenkomstige vereisten die relevant zijn voor hun arbeidssector om hun formulier te kunnen indienen en goedkeuring te krijgen.

Nieuw formulier

Er zijn 4 verschillende soorten formulieren voor de AMR op basis van de arbeidssectoren;

Meer informatie is te vinden in het volgende document:

Voor het indienen van het registratieformulier voor 2021 kunt u een online afspraak maken door een e-mail te sturen naar dpl.arbeidsmarktregistratie@aruba.gov.aw. Zodra de afspraakdatum is vastgesteld en het formulier is verzonden en alles is bevestigd zoals aangegeven, ontvangt de werkgever een  bewijs van indiening per e-mail. Dit kan iets meer dan 10 dagen duren. Tijdens deze wachttijd kan de DPL een bezoek brengen aan het bedrijf voor aanvullende informatie. Zodra alles is bevestigd en goedgekeurd, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties