De eerste handleiding voor kinderdagverblijven werd gepresenteerd

Dit item is gearchiveerd op 21-10-2022.

ORANJESTAD – Onlangs heeft de Directie Kinderen en Jeugd (DMH) samen met minister van Justitie en Sociale Zaken Rocco Tjon een informatieve en interactieve bijeenkomst gehad met de kinderdagverblijven op Aruba.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de kinderdagverblijven informatie gekregen over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de implementatie van de Arubaanse Kinderopvangwet.

De onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan bod kwamen waren:

  • Handleiding Kwaliteitseisen Kinderopvang Aruba;
  • toezicht op het kinderdagverblijf;
  • implementatie van de Beschermingscode in het zorgcentrum voor ouderen;
  • plannen voor de toekomst.

Presentatie eerste reguleringshandleiding voor kinderdagverblijven. Presentatie eerste reguleringshandleiding voor kinderdagverblijven. Minister Tjon benadrukte het belang van het document; de 'Handleiding Kwaliteitseisen Kinderopvang Aruba 2022', die is verdeeld in 5 stappen en de minimale eisen bevat die nodig zijn om een ​​kinderdagverblijf te exploiteren.

Het traject van de reguleringshandboek, heeft het nodige tijd genomen. Sinds november 2019 is men onder leiding van Mevrouw Sue-Ann Ras (Nationaal Coördinator voor de Implementatie van Kinderopvang wet ) begonnen met een nulmeting van de kinderopvangcentra. Deze nulmeting was gebaseerd op de punten opgenomen in de concept  Handleiding voorschriften Kinderopvang, die is samengesteld door de Stuurgroep Kinderopvang tussen 2015 en 2017.

Nadat de stuurgroep 2019-2021 de resultaten van de nulmeting (2020/2021) hadden geanalyseerd, heeft men besloten de handleidingvoorschriften kinderopvang (2015-2017) in zijn geheel te herzien. 

Zo heeft men vastgesteld wat realistisch in de nieuwe handleiding kan worden toegevoegd zonder dat dit grote gevolgen of zware financiële gevolgen kan hebben voor de kinderopvangcentra. Dit concept handleiding is aan alle kinderopvangcentras en de FPNM bekend gemaakt zodat zij ook een bijdrage kunnen leveren voor wat betreft de inhoud.

Presentatie eerste reguleringshandleiding voor kinderdagverblijven.   Presentatie eerste reguleringshandleiding voor kinderdagverblijven.   Presentatie eerste reguleringshandleiding voor kinderdagverblijven.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties