De Europese Unie draagt bij aan belangrijke ontwikkeling op Aruba

ORANJESTAD – Onlangs heeft de heer Rene van Nes, EU-delegatieleider gestationeerd in Guyana, een aantal belangrijke informatiebijeenkomsten op Aruba bijgewoond en ook de vinger aan de pols gehouden bij lopende projecten zoals de bouw van SISTEM aan de Universiteit van Aruba.

Rene van Nes begon zijn bezoek met een ontmoeting met premier Evelyn Wever-Croes en minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling de heer Geoffrey Wever, waarin hij de belangen besprak van de samenwerkingsrelatie met de EU voor Aruba, in de vorm van financiële steun voor het creëren van duurzame projecten. Aruba ontvangt als partner binnen het Koninkrijk waardevolle bijdragen van de Europese Unie.

Dhr. Rene van Nes, een EU-delegatieleider gestationeerd in Guyana, vergadert met Minister President mw. Evelyn Wever-Croes en Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, dhr. Geoffrey Wever.Eén van de belangrijkste zaken op de planning van de heer van Nes was het bezoek aan de Universiteit van Aruba, maar vooral aan de locatie waar het Maria Convent wordt gerenoveerd. Hier heeft de heer van Nes de voortgang kunnen zien van de renovatiewerkzaamheden van dit historische gebouw dat in de nabije toekomst de nieuwe STEM-faculteit van de Universiteit van Aruba (SISSTEM) zal worden. De renovatie en investeringen in deze nieuwe faculteit hebben een belangrijke meerwaarde voor zowel Aruba als het onderwijs op Aruba.

De heer van Nes bezocht ook de Fundación Parke Nacional Arikok, waar hij informatie ontving over het lopende RESEMBID, dat eveneens door de EU wordt gefinancierd. Lopende projecten zoals "Turning the Tide", gefinancierd door RESEMBID, zijn erg belangrijk om de uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en de bescherming van ons ecosysteem aan te pakken.

Parke Arikok heeft in het verleden ook geld ontvangen van de Europese Unie en deze bijdrage illustreert de positieve waarde en impact hiervan gezien het belang van de FPNA voor Aruba.

Projecten zoals de RESEMBID, of de renovatie van het Maria Convent en de investeringen in de nieuwe faculteit van de universiteit zijn moeilijk zonder de medewerking en investeringen van de Europese Unie.

Dhr. Rene van Nes, een EU-delegatieleider gestationeerd in Guyana, vergadert met Minister President mw. Evelyn Wever-Croes en Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, dhr. Geoffrey Wever.  Dhr. Rene van Nes, een EU-delegatieleider gestationeerd in Guyana, vergadert met Minister President mw. Evelyn Wever-Croes en Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, dhr. Geoffrey Wever.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties