De Gouverneur van Aruba start met consultatiegesprekken

ORANJESTAD - De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, start op maandagochtend 28 juni 2021 met consultatiegesprekken met adviesorganen en politieke leiders.

Tijdens de consultatiegesprekken laat de Gouverneur zich adviseren over de mogelijkheden voor de formatie van een nieuw kabinet, gelet op de uitslag van de verkiezingen voor de Staten.

Gebouw Kabinet Gouverneur Aruba  Gouverneur Boekhoudt spreekt allereerst apart met de voorzitter van de Raad van Advies, de heer Frits Goedgedrag, en de voorzitter van de Staten, de heer Juan Thijsen. Daarna spreekt de Gouverneur vanaf maandagmiddag met de lijsttrekkers van de politieke partijen die op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag ten minste één zetel hebben behaald. Het betreft hier mevrouw Evelyn Wever-Croes (MEP), de heer Mike Eman (AVP), de heer Ursell Arends (RAIZ), mevrouw Marisol Lopez Tromp (MAS) en de heer Miguel Mansur (Accion21).

Vervolgens zal de Gouverneur consultatiegesprekken voeren met de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, mevrouw Tisa LaSorte, de waarnemend voorzitter van de Algemene Rekenkamer, de heer Frederick Nuboer, en met het Arubaans lid van het College Aruba financieel toezicht, mevrouw Hellen van der Wal.

De consultatiegesprekken vormen het begin van het formatieproces om te komen tot een nieuwe regering voor Aruba. Naar verwachting worden de consultatiegesprekken op woensdag 30 juni afgerond. De volgende stap in het formatieproces is dat de Gouverneur aan de hand van de uitkomst van de consultatiegesprekken een informateur aanwijst en de opdracht aan deze persoon formuleert.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties