De grondbelasting 2020 heffing is onderweg

Dit item is gearchiveerd op 16-07-2020.

ORANJESTAD - De Belastingdienst heeft onlangs de Grondbelasting 2020-rekeningen gepost en zullen binnenkort in de brievenbus belanden.

De facturen zijn gedateerd op 1 juni 2020.

De wet geeft aan dat de grondbelasting in één keer of in termijnen volledig kan worden betaald. Lees de factuur zorgvuldig voor de betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden zoals wettelijk bepaald:

Grondbelasting 2020 van 1 juni 2020:
Betalingstermijnen Uiterlijke betalingsdatum Te betalen bedrag volgens de wet
Eerste 2 betalingstermijnen 1 juli 2020 50% van de aanslag voor het 1ste en 2de kwartaal (Januari – maart en April – juni)
Derde betalingstermijn 30 september 2020

25% van de aanslag 3de kwartaal (Juli – september)

Vierde en laatste  betalingstermijn 4 januari 2021 25% van de aanslag 4de kwartaal (Oktober – december)
4 januari 2021 is het uiterst datum waarop het gehele bedrag betaald moet zijn. 

Bij voorkeur online betalen

Betalingen kunnen persoonlijk worden afgehandeld op het hoofdkantoor van de belastingdienst, evenals bij de Ma’s of via overschrijving.

Ondanks de betalingsmogelijkheden bij de kassamedewerker, adviseert de Belastingdienst hun voorkeurs betalingsmethode, m.n. online via Aruba Bank of Banco di Caribe. Het systeem van deze banken is automatisch verbonden met het betalingssysteem van de Belastingdienst en alle transacties worden op dezelfde transactiedag geregistreerd. Wanneer u online betaalt, selecteert u Bill Pay en NIET “transfer”. Vermeld het soort belasting dat u betaalt; grondbelasting 2020, factuurnummer en ook uw persoonsnummer. Op deze manier kunnen de betalingen correct worden verwerkt.

Betalingsregeling

Klanten die het zich niet kunnen veroorloven om de rekening te betalen zoals aangegeven in het betalingsschema met vaste termijn, kunnen een betalingsregeling aanvragen. Dit verzoek moet zo snel mogelijk worden gedaan om te voorkomen dat de Belastingdienst doorgaat met het facturatieproces, dat geleidelijk ernstiger wordt en mogelijk extra kosten met zich meebrengt. Betalers kunnen ook gebruik maken van de flexibele betalingsregelingen die worden aangeboden middels het Fiscale Noodplan 2020. Belastingbetalers kunnen hun belastingen op langere termijn betalen en krijgen hierdoor meer financiële ruimte.

Meer informatie

Voor meer informatie over de wet op de grondbelasting 2020, bel 5227423 of 5227424.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties