De implementatie van een duurzaam systeem is noodzakelijk om het niveau van luchtvaartbeveiliging op Aruba te garanderen

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2022.

ORANJESTAD- In september zijn de werkzaamheden gestart om de naleving van de Arubaanse luchtvaartsector te beoordelen.

Het team van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization - ICAO) heeft verschillende uitgebreide sessies gehad om alle wetten, de huidige burgerluchtvaartprocessen, door te nemen om verbeterpunten te identificeren.

Delegatie Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization - ICAO) bezoekt Directie Luchtvaart Aruba.Het doel is dat Aruba toonaangevend is in de luchtvaart in het hele Caribisch gebied. Om dit te bereiken heeft het Ministerie van Transport samen met de Directie Luchtvaart van Aruba toegezegd stappen te ondernemen om het niveau van naleving van de ICAO-standaard te verhogen.

ICAO-experts en het ICAO-team hebben in samenwerking met ANSA en Aruba Beatrix Airport een intensieve 5 dagen besteed aan het bestuderen van de wetten en processen die onder het Directie Luchtvaart vallen.

Ze hebben zich onder meer beziggehouden met de beveiligings- en certificeringsprocedure van de luchthaven, luchtvaartnavigatie, vluchtuitvoering en vergunningen, maar hebben ook begeleiding en assistentie verleend bij elk van de bovengenoemde onderwerpen.

Minister van Transport Ursell Arends heeft een bezoek gebracht aan de Directie Luchtvaart en een ontmoeting gehad met het ICAO-team en heeft een tussentijdse samenvatting gekregen van de evaluatie en de stand van zaken met betrekking tot de mogelijke audit die volgend jaar zal plaatsvinden.

Delegatie Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization - ICAO) bezoekt Directie Luchtvaart Aruba.Het ICAO-team gaf aan zeer positief te zijn over de voortgang van het proces en over de manier waarop het team van professionals in de sector met toewijding werkt aan het verhogen van de beveiliging van de burgerluchtvaart. Ze bewonderen de inzet van de Directie Luchtvaart om een ​​systeem te implementeren dat voldoet aan de internationale luchtvaartstandaard.

Een verbeterpunt dat het team aangaf was de duurzaamheid van het systeem, dat ze nog moeten ontwikkelen en implementeren. Dit is misschien niet alleen om de audit te doorstaan, maar moet ook een onderhoudsplan omvatten. Het ICAO-team gaf aan dat om deze standaard te handhaven, de Directie Luchtvaart middelen financiële en personele middelen nodig heeft.

Het gaat om oefeningen die gedaan moeten worden en die tijdrovend zijn. Daarom is het belangrijk om te investeren in professionals die de capaciteit hebben, maar uiteraard moeten ze deze professionals ook behouden om dit systeem in stand te houden. Een ander aandachtspunt is regelgeving, een veiligheidshandleiding die om bijsturing en versterking van de wetgeving vraagt.

Delegatie Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization - ICAO) bezoekt Directie Luchtvaart Aruba.De potentiële audit zal de internationale ranking van Aruba vergroten en de economische kansen in de luchtvaartsector vergroten. Dit zijn kansen waar de luchtvaartsector op Aruba al geruime tijd profijt van heeft.

De Arubaanse overheid en de Directie Luchtvaart doen hun best om dit te realiseren. Hierdoor kan de Directie Luchtvaart onafhankelijk opereren en winstgevend zijn, wat op zijn beurt zorgt voor een betere luchtvaartbeveiliging voor Aruba.

Minister Arends is het ICAO-team en de collega's van Sint-Maarten die ook hebben deelgenomen aan de sessies en het bevorderen van de luchtvaartveiligheid in het Caribisch gebied zeer erkentelijk.

Het is belangrijk om te vermelden dat het ICAO-bezoek aan Aruba geschiedenis heeft geschreven, aangezien het de eerste keer was dat dit ICAO-team volledig uit vrouwen bestond. Dit is ongetwijfeld een historisch moment voor gendergelijkheid, diversiteit en inclusie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties