De inschrijving voor de Salarissubsidie is open van 18 november tot 25 november 2020.

Dit item is gearchiveerd op 19-12-2020.

ORANJESTAD - Om bedrijven en werknemers in staat te stellen deze economische crisis veroorzaakt door de Covid19-pandemie te boven te komen, heeft de regering van Aruba financiële steun verleend in de vorm van Salarissubsidie.

Ad Registratie salarissubsidie november 2020Bedrijven die voor deze steun in aanmerking komen, zijn sinds mei door de SVB geïnformeerd en kregen een termijn om de subsidie ​​aan te vragen. Deze salarissubsidie ​​dekt maximaal 60% van het maandinkomen van de werknemer.

Het doel van deze financiële hulp is om de werkgelegenheid te behouden in deze tijden van onzekerheden, veroorzaakt door de pandemie, wat weer gunstig is voor de Arubaanse economie. De registratie voor de salarissubsidie ​​voor de maand november staat open van 18 november tot 25 november 2020. Uitbetaling vindt dagelijks plaats zodra elke inschrijving compleet en goedgekeurd is.

Werkgevers die vragen hebben kunnen contact opnemen met de SVb via de MiSVb-portaal op www.svbaruba.org.

Voor bezwaar kunt u een e-mail sturen naar bezwaarloonsubsidie@svbaruba.org. Werknemers die meer informatie willen ontvangen over de salarissubsidie, kunnen deze informatie opvragen bij hun werkgever. Dit is een van de voorwaarden om de salarissubsidie ​​te ontvangen zoals aangegeven in artikel 6 lid van de Ministeriele Beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van 13 mei 2020 onder nummer 681/20 waarin het besluit is opgenomen om financiële steun te verlenen in de vorm van salarissubsidie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties