De Internationale Dag van het Bos 2023 met als thema “Bossen en gezondheid”

Dit item is gearchiveerd op 21-04-2023.

ORANJESTAD - In 2012 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag van de Bossen en wordt gevierd op 21 maart ieder jaar.

Mondi (Bos) op Aruba Op deze dag vieren en vergroten we het bewustzijn over het belang van alle soorten bossen. In het Papiamento wordt een bos gedefinieerd als "mondi", een gebied met veel planten die niet zijn aangeplant. De definitie van een bos is een gebied dat overheerst met planten zonder tussenkomst van mensen. Enkele kenmerken van een bos zijn een grote concentratie aan planten, de hoogte van de planten, de waarde ervan en de ecologische functie.

Mondi (Bos) op Aruba Op Aruba hebben onze mondis hun belang en voordelen. Alleen als deze mondis gezond zijn, kunnen ze de mensheid hun voordeel bieden voor de gezondheid. Het thema van dit jaar is Bossen en Gezondheid. Daarom stimuleert de Directie Natuur en Milieu (DNM) op een dag als deze de gemeenschap om te planten. In dit geval draag je niet alleen bij aan meer planten op Aruba en de wereld, maar help je ook aan je eigen gezondheid.

Poster Werelddag van de Bossen 21 maart 2023Beschouw bossen als natuurlijke apotheken. Er zijn meer dan 50.000 soorten planten over de hele wereld met medicinale waarde. In de buurt van bossen zijn er kleine gemeenschappen die de planten gebruiken als natuurlijke medicijnen. Er zijn ook farmaceutische medicijnen die zijn gemaakt met planten die in het wild groeien in deze bossen. Sommige planten worden gebruikt voor de behandeling van malaria en/of kanker. De maagdenpalm uit Madagaskar, een plant die lijkt op de Magdalena-familie, wordt gebruikt om farmaceutische medicijnen te produceren voor de behandeling van bepaalde soorten kanker. Op Aruba gebruikten veel van onze voorouders lokale planten als "kruidengeneesmiddel". Het is echter nooit wetenschappelijk bewezen dat deze praktijken werken of duurzaam zijn. Het is bewezen dat fruit zoals limoen of Barbados-kersen een hoog gehalte aan vitamine C bevatten, wat gunstig is voor de gezondheid.

Mondi (Bos) op Aruba Wilde bossen beschermen tegen ziektes. Ze dienen als natuurlijke barrière tegen de overdracht van ziekten van dieren op mensen. Het risico voor de menselijke gezondheid neemt meer toe door grootschalige ontbossing. Ruim 30% van de nieuwe ziekten na 1960 werd toegeschreven aan de verandering in het bodemgebruik.

Ontwikkeling resulteerde in niet-duurzame ontbossing en gaat vandaag door zonder herbebossing om evenwicht te creëren. Bossen helpen de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. Meer tijd in de natuur doorbrengen verhoogt de positieve emoties, wat helpt bij het verlagen van stressniveaus, bloeddruk, depressie, vermoeidheid, angst en spanning.

Bomen in de buurt van stedelijke gebieden absorberen vervuilende uitlaatgassen die worden veroorzaakt door motorvoertuigen en industrieën. De bomen dienen als filter voor kleine deeltjes zoals stof, afval en rook en helpen luchtwegaandoeningen in stedelijke gebieden te voorkomen.

Wilde bossen spelen een centrale rol bij het voorkomen van de grootste bedreiging voor de gezondheidszorg die mogelijk is voor de mensheid; klimaatverandering. Gezonde bossen helpen de temperatuur op aarde gelijkmatig en evenwichtig te reguleren.

Mondi (Bos) op Aruba Bossen en planten helpen de temperatuur en het extreme klimaat te reguleren, wat een wereldwijde uitdaging voor de gezondheidszorg is. Extreme temperaturen kunnen een hitteberoerte en natuurrampen veroorzaken die grote aantallen mensen tegelijk kunnen treffen. Huiseigenaren kunnen echter helpen de temperatuur in hun huis te reguleren door bomen en planten in hun huisontwerp op te nemen. Een voorbeeld is het niet verwijderen van bomen bij het schoonmaken maken van het perceel. Een andere manier is om bomen strategisch rond het gebouw te planten om de temperatuur en de lucht koel te houden. Dit helpt de behoefte aan airconditioning te verminderen en hoge elektriciteitsrekeningen te verlagen.

Nationaal Park ArikokMensen staan meestal niet stil bij de voordelen die de bossen bieden. Als we bijvoorbeeld een paracetamol drinken met een glas water, een boek schrijven enz., denken we nooit na over de connecties die deze hebben met de bossen. Mensen willen huizen en gebouwen ontwikkelen, bouwen. Investeerders komen uit het buitenland met de plannen om meer hotels en gebouwen te bouwen zonder rekening te houden met de wetten en simpelweg hele percelen schoon te bulldozeren, zonder zich te houden aan de bouwvergunning. De schade en de ontstane onevenwichtigheid zijn soms onomkeerbaar. Dieren verliezen hun leefgebied, de temperatuur van de bodem stijgt boven normaal, de bodem degradeert en erodeert soms of komt onder water te staan. Als gevolg hiervan hebben we dankzij het gebrek aan creativiteit en respect voor de regels en onze natuur, meer gebouwen en minder bossen.

Mondi (Bos) op Aruba De DNM dringt aan op een duurzamer beleid en duurzamer gebruik van hulpbronnen. Dit is de sleutel in de strijd tegen klimaatverandering. Zo kunnen we bijdragen aan onze welvaart en welzijn van de huidige generatie en degenen die volgen. Onze bossen spelen een cruciale rol bij het verminderen van armoede over de hele wereld en helpen bij het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die door de VN zijn vastgesteld voor 2030. Bossen bieden veel voordelen voor de gezondheidszorg, zuiveren water, vangen koolstof op en helpen klimaatverandering tegen te gaan, maar bieden ook belangrijke voordelen voor de gezondheidszorg door levens te redden.

Op deze dag dringt de DNM er bij mensen op aan om de ontbossing te stoppen en te helpen bij herbebossing en bij te dragen aan gezonde bossen, aangezien deze gunstig zijn voor de menselijke gezondheid.

Laten we planten kweken en water geven voor een gezonde groei en een overvloedige productie van groenten en fruit.

Fijne Internationale Dag van het Bos 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties