De Kamer van Koophandel heeft onlangs een nieuw Reglement van Orde ondertekend

Dit item is gearchiveerd op 03-12-2023.

ORANJESTAD - Op donderdag 26 oktober 2023 heeft de Kamer van Koophandel een nieuw Reglement van Orde ondertekend.

De Kamer van Koophandel (KvK) is een belangrijke instelling in de economie van Aruba.

De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer Geoffrey Wever, heeft samen met de President van de Kamer van Koophandel, de heer Gavril Mansur, het nieuwe Reglement van Orde in aanwezigheid van de Directeur van de Kamer van Koophandel, de heer Martijn Balkenstein, getekend.

De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer Geoffrey Wever, heeft samen met de President van de Kamer van Koophandel, de heer Gavril Mansur, het nieuwe Reglement van Orde getekend.Het Reglement van Orde van de KvK beschrijft de organisatie en vertegenwoordiging van de commissies. Het bepaalt de juridische en financiĆ«le verplichtingen waaraan de KvK moet voldoen om te kunnen functioneren binnen de  Arubaanse economie.

De Kamer van Koophandel is een belangrijke partner voor de regering van Aruba, met nauwe samenwerking, vooral als het gaat om projecten die invloed hebben op de economie. De regering vergadert regelmatig en bespreekt economische ontwikkelingen en stappen die verbetert moeten met de Kamer van Koophandel.

De regering bedankt het volledige team en bestuur van de Kamer van Koophandel voor hun werk, waarbij ze een belangrijke rol vervullen in het organiseren van handel in Aruba en gezamenlijke inspanningen om het ondernemingsklimaat in Aruba te verbeteren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties